1. Home Brother
  2. Business
  3. Resource Hub
  4. Blog
  5. Efficiëntie
  6. Geautomatiseerde controlesystemen voor nauwkeurige etikettering
Een arbeider op een productielijn in een productie- en logistiek bedrijf brengt een geprint barcode-etiket aan op een pakket.

Geautomatiseerde controlesystemen voor nauwkeurige etikettering

Nauwkeurige en duidelijk leesbare barcode-etiketten zijn cruciaal om de hedendaagse productie en logistieke activiteiten te ondersteunen.

Organisaties willen dat de barcode-etiketten, die op hun locaties worden afgedrukt, voldoen aan de normen van de klant en de sector, en dat ze goed leesbaar zijn tijdens de distributie in de toeleveringsketen. Ze willen de scancontroles niet langer beperken tot steekproeven van een bepaald aantal barcodes in een batch.

Terwijl de meeste verificatieactiviteiten vandaag met 1D-barcodes gebeuren, zal de migratie naar 2D-codes extra belangstelling wekken voor dergelijke controlemogelijkheden. Labelontwerpers en labelprinters zullen nu immers meer informatie in een kleinere ruimte kunnen meegeven - het veld wordt kleiner en de leesbaarheid blijft behouden.

Goed leesbare etiketten zorgen voor end-to-end traceerbaarheid, waardoor de distributie via de toeleveringsketen en de algemene efficiëntie verbeteren. Voor het uitvoeren van controles met labelvalidatie en -verificatie zijn systemen nodig die gebruikmaken van camera’s en scantechnologie. Dergelijke inspecties vereisen consistentie van etiketteringsdatabases en -apparatuur. Controlesystemen geven een signaal wanneer ze een slecht afgedrukt of verkeerd etiket detecteren en geven de mogelijkheid om het productieproces te onderbreken. Men kan dan meteen bepalen wat het probleem is en de oorzaak van de fout rechtzetten. Daarnaast kunnen de producten met verkeerde labels uit de productielijn verwijderd worden.

Waarom worden organisaties zich steeds meer bewust van validatie en verificatie?

VDC Research, een toonaangevende autoriteit op het gebied van de wereldwijde markten voor automatische identificatie en data capture (AIDC) technologieën, heeft onlangs een enquête gehouden bij ondernemingen om een beter inzicht te krijgen in hun investeringen in technologie ter ondersteuning van data capture en etikettering.

Het uiteindelijke doel is om de risico's van verkeerde etikettering en andere etiketteringsfouten te verminderen, terwijl tegelijk de algehele nauwkeurigheid te verbeteren. De deelnemers aan de enquête gaven aan dat ze de aankoop van in-line inspectie-, validatie- en verificatiesystemen steeds vaker overwegen om fouten te minimaliseren, zo niet volledig te elimineren. Door de barcodevalidatie en -verificatie te integreren als onderdeel van het labelprintproces, kunnen organisaties niet alleen de juistheid en de kwaliteit van labels controleren, maar ook de traceerbaarheid verbeteren.

VDC is van mening dat zonder verificatie slechte barcodes waarschijnlijk niet worden herkend, totdat ze volledig onleesbaar zijn. Bijna alle ondervraagde organisaties (96%) gaven aan dat ze momenteel investeren in inspectieoplossingen of dat overwegen, waardoor ze de kwaliteit van labelgegevens, -karakters en -nummers kunnen monitoren. Labels die niet voldoen aan de vereiste normen van klanten en regelgevende instanties kunnen direct verwijderd worden uit het proces.

Een aantal van deze (niet-bindende) normen zijn ISO/IEC 15416 (specificatie voor het testen van de printkwaliteit van barcodes met lineaire symbolen), 15415 (voor 2D symbolen) en 29158 (richtlijn voor markering van onderdelen).

Bedrijven investeren in technologieën die helpen bij het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met het verkeerd etiketteren en verzenden van producten door slecht afgedrukte, onleesbare labels en etiketten. Dergelijke investeringen zullen een positief effect hebben op de productie- en distributie en resulteert in de praktijk in minder terugroepacties en meer tevreden klanten.

Een arbeider aan een productielijn in een productie- en logistiek bedrijf inspecteert een geprint barcode-etiket voordat het op een pakket wordt aangebracht.

Waarom investeren in labelverificatie- en validatiesystemen?

Hierna de belangrijke factoren die bijdragen tot de stijgende vraag naar en belangstelling voor deze controlesystemen.

 

1. De algemene operationele efficiëntie verbeteren

Organisaties hebben moeite om de werkelijke kosten van etiketteringsfouten te kwantificeren. Ze doen echter gezamenlijke inspanningen om het aantal fouten te verminderen en de productiviteit te verhogen. Standaardisering van de investeringen in etiketteringstechnologie is een stap in die richting. Procesautomatisering bij het afdrukken van etiketten kan zorgen voor consistentie en naleving van wettelijke normen. Er is dan geen ruimte meer voor foutieve handmatige gegevensinvoer.

 

2. Productie- en leveringsonderbrekingen tot een minimum te beperken

Er is een groeiende behoefte aan toegang tot en afdrukken van variabele gegevens voor etiketteringstoepassingen in omgevingen met hoge volumes en complexe vereisten. Uit het onderzoek van VDC blijkt dat een groot aantal etiketten die worden afgedrukt voor toepassingen als verpakkingen, herbevoorrading en verzending; nauwkeurige variabele informatie vereisen. De noodzaak om de kwaliteit van etiketten op producten te beoordelen voordat ze verzonden worden, is groter dan ooit tevoren.

 

3. Onaanvaardbare inconsistenties als gevolg van verkeerde etikettering

Bedrijven zijn tegenwoordig in toenemende mate wereldwijd actief - zowel voor inkoop als distributie. Het is belangrijk geworden om niet alleen wendbaar en flexibel te zijn in hun manier van werken, maar ook om technologische investerings- en implementatiestrategieën te herzien om inconsistenties in de processen uit te sluiten. De behoefte aan nauwkeurige etikettering en real-time zichtbaarheid van de goederenbeweging is nog nooit zo groot geweest. Ook de kosten worden nauwkeuriger dan ooit opgevolgd. Automatische visuele controlemogelijkheden zullen meer en meer gekozen worden om het aantal fouten te verminderen en de algehele productiviteit te verhogen.

 

4. Veranderende nalevingseisen en toename van procesautomatisering

Toonaangevende wereldwijde regelgevende instanties en zakelijke klanten bevelen hun partners aan om de kwaliteit van barcodes voldoende te controleren. Zo kan de traceerbaarheid voor auto-onderdelen, medische apparatuur, farmaceutische producten,… verbeteren binnen de ganse toeleveringsketen. De Amerikaanse FDA geeft bijvoorbeeld in haar ontwerprichtlijnen voor UDI aan dat labels die gemaakt zijn op basis van AIDC (Automatic identification and data capture) en voor etiketten die een UDI (Unique Device Identifier) bevatten, moeten getest worden op afdrukkwaliteit.

Uit het primaire onderzoek van VDC blijkt dat organisaties mogelijk beschikken over processen die naleving van de ANSI-normen vereisen. De kwaliteit van de etikettering moet in alle sectoren en productcategorieën gestandaardiseerd worden, vooral naarmate de activiteiten zich uitbreiden en grensoverschrijdende regelgeving een rol gaat spelen.

 

5. Automatisch labels printen schakelt foutgevoelige handmatige gegevensinvoer uit

Problemen met de leesbaarheid kunnen aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor zowel fabrikanten als hun leveranciers- en distributeursnetwerken. Het onderzoek van VDC toont aan dat van de kwantificeerbare kosten die verband houden met fouten bij het etiketteren van barcodes, de kosten voor het terugroepen/aanvullen van producten (34%), afval door herbewerking en uitval (26%) en terugboekingen (23%) de belangrijkste zijn. Printautomatisering staat hoog op de lijst van investeringsprioriteiten van bedrijven om het menselijke element uit het labelcreatieproces te halen. Door geautomatiseerde visuele inspectie via AutoID en vision-apparatuur toe te voegen, kunnen organisaties onleesbare etiketten verwijderen en de vereiste herdruk wegens onleesbare barcodes automatiseren.

 

Hoe houden organisaties met deze oplossingen de labelkwaliteit onder controle?

Uit onderzoek van VDC blijkt dat het foutpercentage bij het etiketteren iets meer dan 3% bedraagt. Deze fouten komen meestal voor als gevolg van inconsistente etiketteringsprocessen op verschillende locaties en handmatige steekproeven van specifieke sets barcode-etiketten van aangewezen batches. Geautomatiseerde labelcontroles kunnen helpen om het product probleemloos en zonder onnodige onderbrekingen door de toeleveringsketen te laten bewegen. Organisaties kunnen op deze manier het algehele operationele risico verlagen.

Het uiteindelijke doel is het printproces foutloos te maken. In-proces validatie en verificatie van labelgegevens zullen helpen dat doel te bereiken en organisaties in staat stellen elk afgedrukt label te scannen, verifiëren, beoordelen en eventueel registreren. Automatisering bij het afdrukken van etiketten zal essentieel zijn om dit doel te bereiken.

De toenemende migratie naar datarijke 2D-barcodes zal daarnaast ook nodig zijn om het bewustzijn rond controlesystemen en de investeringen in oplossingen voor etiketvalidatie en -verificatie te vergroten.

Dit zal gebeuren naarmate deze barcodes blijven aantonen dat ze meer gegevens in minder ruimte kunnen opnemen, samen met het vermogen van 2D-verificatiesystemen om flexibiliteit te bieden bij het scannen en controleren op fouten. Toepassingen, zoals de traceerbaarheid van onderdelen in de automobielsector, de nauwkeurige weergave van serialisatie-/UDI-vereisten in de biowetenschappen en de toenemende toepassing van 2D-codes in de levensmiddelen- en drankenindustrie, zullen de toon aangeven.

Klik hier om meer weten over specifieke labeloplossingen voor transport en logistiek.

Meer artikels over Brother Blog | Tips voor meer efficiëntie in je bedrijf

Dit vind je wellicht ook leuk...

Terug naar boven