1. Home Brother
 2. Over ons
 3. Privacyverklaring

Wat is de GDPR?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de GDPR) legt een aantal strikte verplichtingen op aan bedrijven, zoals Brother, die omgaan met persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywetten geven u meer controle over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Voor Brother is het verwerven en behouden van het vertrouwen van onze klanten en zakenpartners altijd een topprioriteit geweest. We verwelkomen dan ook de positieve veranderingen die de GDPR introduceert.

Brother verzamelt persoonsgegevens via productregistraties, online accountgegevens en andere methoden.

We gebruiken deze gegevens om u een zo uitstekend mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Zo proberen we de informatie die we u sturen zo relevant en nuttig mogelijk te houden in functie van uw specifieke noden.

In overeenstemming met ons privacybeleid gebruiken we deze gegevens altijd op een correcte manier.

Om deze persoonsgegevens te verwerken, dient de toestemming volgens de nieuwe richtlijnen specifiek, geïnformeerd, ondubbelzinnig en vrijwillig te worden verleend. Als klanten ons geen toestemming hebben gegeven, kunnen we hun gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Als we de regels overtreden, zijn er ernstige juridische gevolgen voor Brother.

"Persoonsgegevens" wordt gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator.

Voorbeelden van identificatoren zijn namen, adressen, identificatienummers, online identificatoren (waaronder IP-adressen) en ook een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de culturele, sociale, genetische, psychische en economische identiteit van die natuurlijke persoon.

Individuen hebben rechten op hun persoonlijke informatie, zoals het recht op verwijdering, beperking van de verwerking en het recht om een kopie van alle gegevens aan te vragen.

Privacyverklaring van Brothers Europese Groep

Brother spant zich in om uw privacy te respecteren en te beschermen wanneer u toegang verkrijgt tot en gebruik maakt van onze diensten. De verklaring die u nu leest beschrijft hoe wij uw gegevens gebruiken, verzamelen, doorsturen, opslaan en verstrekken.

Deze Privacyverklaring beschrijft samen met de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden van de Website en onze Cookieverklaring de manieren waarop Brother gebruik maakt van persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld via de hieronder beschreven online diensten, of u daar nu als gast of als geregistreerde gebruiker gebruik van maakt:

 • alle Brother Websites die naar deze Privacyverklaring koppelen ("Website");
 • Brother webformulieren;
 • Brother service centers
 • applicaties voor mobiele apparaten;
 • Managed Print Services;
 • Brother Business Academy en
 • Brothers partnerportaal.

Deze Privacyverklaring beschrijft verder ook hoe Brother gebruik maakt van persoonsgegevens die Brother op een andere wijze heeft verkregen, zoals bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of andere vormen van communicatie.

Als u gebruik maakt van een bepaalde dienst, kan het zijn dat er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op het verwerken van uw persoonsgegevens. Het is daarom van groot belang dat u voor iedere dienst waar u gebruik van maakt de toepasselijke voorwaarden goed doorleest. Indien en voor zover zulke mogelijk aanvullende voorwaarden en de voorwaarden van deze Privacyverklaring met elkaar in strijd zijn, hebben de voorwaarden van die specifieke dienst voorrang op de bepalingen in deze Privacyverklaring.

Verder kan een Website van tijd tot tijd ook links bevatten naar en van de Websites van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derden. Als u een link naar één van deze Websites volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze Websites hun eigen privacy- en cookieverklaring hebben die van toepassing is op hun gebruik van uw persoonsgegevens. Wij raden u met klem aan deze documenten zorgvuldig door te nemen voordat u uw gegevens verschaft. Brother aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid en de privacypraktijken van dergelijke Websites van derden.

We raden u aan contact met ons op te nemen als u zich zorgen maakt over deze kennisgeving en de toepassing ervan. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Brother International Europe Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 664172 met maatschappelijke zetel te Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, het Verenigd Koninkrijk, ("Brother"), is het Europese hoofdkwartier van de Brother-groep. Brother International Europe Limited heeft filialen in de Europese Unie en er is ook een netwerk van Brother-verkoopkantoren in de hele Europese Unie. Uw plaatselijke kantoor is Brother International (Belgium) NV/SA, een bedrijf geregistreerd in België met maatschappelijke zetel te 't Hofveld 8, 1702 Groot-Bijgaarden, Brussel. Beide bedrijven beheren gegevens die verzameld worden via of in verband met een Website of één van de hierboven beschreven online diensten.

Brother International Europe Limited is het Europese hoofdkwartier van Brother Industries Limited, gevestigd in Nagoya, Japan. Brother is een wereldwijde fabrikant en distributeur van printers, naaimachines en zakelijk oplossingen. Wij zijn actief in meer dan 40 landen over de hele wereld.

Brother kan onder andere de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren of die u op een andere manier invoert of ter beschikking stelt op een Website of dienst van Brother. Dit betreft onder meer:

  (a) informatie die is verstrekt bij het registreren als gebruiker van een Website of één van de diensten die Brother aanbiedt;

  (b) informatie die verstrekt wordt in documenten, materialen, communicatie of andere inhoud die door u is geüpload, verzonden, gedeeld, verspreid  of anderszins beschikbaar is gesteld in verband met uw gebruik van Websites of services die door Brother worden geleverd;

  (c) uw e-mailadres, IP-adres van uw browser en factuuradres bij het uitvoeren van fraudepreventiecontroles op onze Websites.
 • Als u om welke reden dan ook contact met ons opneemt, kan Brother die correspondentie bewaren.
 • Informatie die wordt vastgelegd via een foutregistratie- en rapportagetool die foutgegevens vastlegt en, als u daarvoor kiest, deze gegevens naar Brother stuurt zodat Brother op de hoogte blijft van mogelijke softwarefouten en van problemen die kunnen optreden tijdens uw gebruik van een Website of één van de andere diensten van Brother.
 • Gedetailleerde informatie over uw bezoeken aan de Websites of het gebruik van enige dienst, wat u doet tijdens uw gebruik van diensten die Brother aanbiedt, al dan niet via de Websites en de bronnen die u op of via de Websites bezoekt.

Brother kan de informatie die wij over u hebben op de volgende manieren gebruiken:

 • Om inhoud en informatie op Brother Websites te presenteren op de manier die het meest geschikt is voor u en de apparaten waarop/waarmee u de Websites bezoekt;
 • Om u te voorzien van informatie, producten en/of diensten die u bij Brother aanvraagt of waarvan Brother vermoedt dat deze u zouden kunnen interesseren. Voorwaarde is dat u uw toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd;
 • Om u te voorzien van (al dan niet kosteloze) diensten die u van tijd tot tijd van Brother kan verzoeken, om met u over die diensten te communiceren en om bestellingen voor producten en/of diensten te kunnen verwerken indien van toepassing;
 • Om klantonderzoeken en marktonderzoek uit te voeren, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren; of
 • Om uw accounts te beheren en contact met u op te nemen als dat noodzakelijk is in verband met uw gebruik van de Websites en/of de services van Brother, inclusief, doch niet beperkt tot het versturen van aankondigingen betreffende geplande wijzigingen in onze Websitediensten en de basis waarop deze verstrekt worden.

In bepaalde omstandigheden kan Brother derden voorzien van geaggregeerde informatie over de gebruikers van haar Websites of diensten. Dit kan informatie over uw computer omvatten, inclusief indien beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer, om potentiële verkoopmarkten te identificeren en te volgen en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en patronen van onze gebruikers en is niet te herleiden tot individuele gebruikers.

Over het algemeen slaat Brother uw persoonsgegevens op en verwerkt deze in de Europese Economische Ruimte (EER). De gegevens die Brother van u verzameld kunnen echter verstuurd worden naar en opgeslagen worden in een land buiten de EER. Het is mogelijk dat de wet- en regelgeving van dat land niet dezelfde bescherming voor persoonsgegevens biedt, maar wij zullen er in alle gevallen voor zorgen dat er altijd een vergelijkbaar beschermingsniveau geboden wordt en dat organisaties die uw persoonsgegevens buiten de EU of de Brother Groep verwerken onze uitdrukkelijke instructies betreffende uw persoonsgegevens naleven.

Brother doet haar best om de persoonsgegevens die we van u ontvangen goed te beschermen, maar desondanks is het versturen of ontvangen van informatie over het internet nooit honderd procent veilig. Als u via het internet informatie naar ons stuurt, doet u dit op eigen risico. Om alle mogelijke verwarring te voorkomen, benadrukken wij hierbij dat Brother geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt inzake verliezen of schade geleden als gevolg van uw apparaat instellingen of een onbeveiligde internetverbinding.

Als u een wachtwoord hebt gekozen of van Brother hebt ontvangen waarmee u toegang kunt verkrijgen tot bepaalde delen van een Website of tot uw geregistreerde account, mag u dit wachtwoord nooit aan anderen doorgeven.

Als u informatie aan Brother verstrekt, dient u ervoor te zorgen dat dergelijke informatie juist is. Stelt u ons alstublieft op de hoogte als er zich wijzigingen in deze informatie voordoen zodat wij altijd over de juiste persoonsgegevens beschikken. Als u een account voor een Website heeft aangemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment zelf bekijken en bijwerken door in te loggen op uw account.

Brother verstrekt uw persoonsgegevens enkel binnen de Brother-groep, behalve als het verstrekken aan andere partijen wettelijk verplicht of toegestaan is. Graag wijzen wij u erop dat sommige bedrijven binnen de Brother-groep buiten de EER gevestigd zijn. Zie voor meer informatie de paragraaf  “Waar wij uw gegevens opslaan” hierboven.

Over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens niet buiten de Brother-groep bekend maken, maar in de volgende omstandigheden kan Brother persoonlijke gegevens vrijgeven met de nodige voorzorgsmaatregelen:

 • Als Brother bedrijven of activa verkoopt – in dat geval kan Brother uw persoonsgegevens doorgeven aan potentiële kopers;
 • Als Brother of al haar activa overgenomen worden door een derde – in dat geval worden alle persoonsgegevens die Brother van u en van andere klanten bezit ook overgenomen;
 • Als Brother diensten waarvoor het verwerken van uw persoonsgegevens nodig is, uitbesteedt aan derden, bijvoorbeeld als wij een derde vragen:

  (i) om IT-apparatuur waarop uw persoonsgegevens opgeslagen en ingezien worden te leveren en te onderhouden;
  (ii) om de Websites of services te hosten en te onderhouden; of
  (iii) om ons op een andere wijze te ondersteunen bij bepaalde diensten die wij via op of via deze Website leveren;
 • Als Brother de plicht heeft om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om gebruiksvoorwaarden die relevant zijn voor een Website of services af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van een persoon te beschermen (inclusief bijvoorbeeld voor het opsporen en voorkomen van fraude).

We zullen uw gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw informatie in de volgende omstandigheden gebruiken:

 • Waar we een contract moeten uitvoeren wanneer we op het punt staan om een contract met u aan te gaan of het met u zijn aangegaan.
 • Waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Brother zal u (bij het verzamelen van uw informatie) informeren of Brother uw gegevens voor marketingdoeleinden wil gebruiken, maar doet dit alleen als u uw toestemming geeft voor dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijk gebruik te voorkomen wanneer Brother uw gegevens verzamelt door aan te geven dat u niet gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden. Als u dit niet heeft aangegeven, kunt u dit altijd op een later tijdstip alsnog doen door contact met Brother op te nemen via privacy@brother.be of via uw account op de Website.

Brother bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor de relevante activiteit waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Als u een Website-account verwijdert, worden uw persoonsgegevens ook verwijderd of geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor analytische doeleinden.

Gegevens die via webformulieren worden verzameld, worden zes (6) maanden lang opgeslagen en gebruikt. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd om uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt te worden.

Op grond van de AVG heeft u het recht om op te vragen wat voor gegevens wij van u verzameld en opgeslagen hebben, om eventuele fouten in uw informatie te laten corrigeren en, in sommige omstandigheden, kunt u ook verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens of om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Als u de persoonsgegevens die wij van u hebben in wilt zien, kunt u hier een verzoek voor indienen. Brother verwerkt dit verzoek in overeenstemming met de AVG zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld.

Om te controleren of een inzageverzoek authentiek is en daarmee te voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan iemand die niet de betrokkene is, kunnen we, wanneer we redelijkerwijs vermoeden dat een verzoek frauduleus is, u vragen om twee vormen van identificatie te verstrekken (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, geboorteakte, bankafschrift, energierekening, etc.).

U kunt uw account op een website van Brother verwijderen door de procedures te volgen die zijn beschreven in uw online Brother-account.

Brother gebruikt cookies op haar Websites. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die Brother gebruikt en de doeleinden waarvoor Brother ze gebruikt.

Cookies zijn kleine stukjes data die unieke identificatoren kunnen bevatten en die naar uw computer, telefoon of tablet gestuurd worden. Ze worden gebruikt om informatie over u en uw apparaat op te slaan of op te halen, meestal om u een gepersonaliseerde webervaring te bieden.

Brother kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zal dit op deze pagina of elders op de Website aangeven. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, ga naar de Website van de Privacycommissie.

Als u contact met ons wilt opnemen met specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via privacy@brother.be of neem contact op met onze Europese Data Protection Manager door een e-mail te sturen naar privacy@brother.co.uk of door te schrijven naar de DPO Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M34 5JE. Als de Data Protection Manager een klacht niet naar tevredenheid kan behandelen en u een gegevensbeschermingsautoriteit moet benaderen, raden wij u aan om contact op te nemen met de lokale gegevensbeschermingsautoriteit in uw rechtsgebied.

Heeft u nog een vraag over de GDPR of uw persoonsgegevens?