1. Home Brother
 2. Over ons
 3. Privacyverklaring

Wat is de GDPR?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de GDPR) legt een aantal strikte verplichtingen op aan bedrijven, zoals Brother, die omgaan met persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywetten geven je meer controle over hoe je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Voor Brother is het verwerven en behouden van het vertrouwen van onze klanten en zakenpartners altijd een topprioriteit geweest. We verwelkomen dan ook de positieve veranderingen die de GDPR introduceert.

Brother verzamelt persoonsgegevens via productregistraties, online accountgegevens en andere methoden.

We gebruiken deze gegevens om je een zo uitstekend mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Zo proberen we de informatie die we je sturen zo relevant en nuttig mogelijk te houden in functie van je specifieke noden.

In overeenstemming met ons privacybeleid gebruiken we deze gegevens altijd op een correcte manier.

Om deze persoonsgegevens te verwerken, dient de toestemming volgens de nieuwe richtlijnen specifiek, geïnformeerd, ondubbelzinnig en vrijwillig te worden verleend. Als klanten ons geen toestemming hebben gegeven, kunnen we hun gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Als we de regels overtreden, zijn er ernstige juridische gevolgen voor Brother.

"Persoonsgegevens" wordt gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator.

Voorbeelden van identificatoren zijn namen, adressen, identificatienummers, online identificatoren (waaronder IP-adressen) en ook een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de culturele, sociale, genetische, psychische en economische identiteit van die natuurlijke persoon.

Individuen hebben rechten op hun persoonlijke informatie, zoals het recht op verwijdering, beperking van de verwerking en het recht om een kopie van alle gegevens aan te vragen.

Privacyverklaring van Brothers Europese Groep

Brother spant zich in om je privacy te respecteren en te beschermen wanneer je toegang verkrijgt tot en gebruik maakt van onze diensten. De verklaring die je nu leest beschrijft hoe wij je gegevens gebruiken, verzamelen, doorsturen, opslaan en verstrekken.

Deze Privacyverklaring beschrijft samen met de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden van de Website en onze Cookieverklaring de manieren waarop Brother gebruik maakt van persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld via de hieronder beschreven online diensten, of je daar nu als gast of als geregistreerde gebruiker gebruik van maakt:

 • alle Brother Websites die naar deze Privacyverklaring koppelen ("Website");
 • Brother webformulieren;
 • Brother service centers
 • applicaties voor mobiele apparaten;
 • Managed Print Services;
 • Brother Business Academy en
 • Brothers partnerportaal.

Deze Privacyverklaring beschrijft verder ook hoe Brother gebruik maakt van persoonsgegevens die Brother op een andere wijze heeft verkregen, zoals bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of andere vormen van communicatie.

Als je gebruik maakt van een bepaalde dienst, kan het zijn dat er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op het verwerken van je persoonsgegevens. Het is daarom van groot belang dat je voor iedere dienst waar je gebruik van maakt de toepasselijke voorwaarden goed doorleest. Indien en voor zover zulke mogelijk aanvullende voorwaarden en de voorwaarden van deze Privacyverklaring met elkaar in strijd zijn, hebben de voorwaarden van die specifieke dienst voorrang op de bepalingen in deze Privacyverklaring.

Verder kan een Website van tijd tot tijd ook links bevatten naar en van de Websites van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen of andere derden. Als je een link naar één van deze Websites volgt, moet je je ervan bewust zijn dat deze Websites hun eigen privacy- en cookieverklaring hebben die van toepassing is op hun gebruik van je persoonsgegevens. Wij raden je met klem aan deze documenten zorgvuldig door te nemen voordat je je gegevens verschaft. Brother aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid en de privacypraktijken van dergelijke Websites van derden.

We raden je aan contact met ons op te nemen als je je zorgen maakt over deze kennisgeving en de toepassing ervan. Hieronder vind je meer informatie over hoe je dit kan doen.

Brother International Europe Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 664172 met maatschappelijke zetel te Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, het Verenigd Koninkrijk, ("Brother"), is het Europese hoofdkwartier van de Brother-groep. Brother International Europe Limited heeft filialen in de Europese Unie en er is ook een netwerk van Brother-verkoopkantoren in de hele Europese Unie. Je plaatselijke kantoor is Brother International (Belgium) NV/SA, een bedrijf geregistreerd in België met maatschappelijke zetel te 't Hofveld 8, 1702 Groot-Bijgaarden, Brussel. Beide bedrijven beheren gegevens die verzameld worden via of in verband met een Website of één van de hierboven beschreven online diensten.

Brother International Europe Limited is het Europese hoofdkwartier van Brother Industries Limited, gevestigd in Nagoya, Japan. Brother is een wereldwijde fabrikant en distributeur van printers, naaimachines en zakelijk oplossingen. Wij zijn actief in meer dan 40 landen over de hele wereld.

Brother kan onder andere de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

 • Informatie die je verstrekt door het invullen van formulieren of die je op een andere manier invoert of ter beschikking stelt op een Website of dienst van Brother. Dit betreft onder meer:

  (a) informatie die is verstrekt bij het registreren als gebruiker van een Website of één van de diensten die Brother aanbiedt;

  (b) informatie die verstrekt wordt in documenten, materialen, communicatie of andere inhoud die door jou is geüpload, verzonden, gedeeld, verspreid  of anderszins beschikbaar is gesteld in verband met je gebruik van Websites of services die door Brother worden geleverd;

  (c) je e-mailadres, IP-adres van je browser en factuuradres bij het uitvoeren van fraudepreventiecontroles op onze Websites.
 • Als je om welke reden dan ook contact met ons opneemt, kan Brother die correspondentie bewaren.
 • Informatie die wordt vastgelegd via een foutregistratie- en rapportagetool die foutgegevens vastlegt en, als je daarvoor kiest, deze gegevens naar Brother stuurt zodat Brother op de hoogte blijft van mogelijke softwarefouten en van problemen die kunnen optreden tijdens je gebruik van een Website of één van de andere diensten van Brother.
 • Gedetailleerde informatie over je bezoeken aan de Websites of het gebruik van enige dienst, wat je doet tijdens je gebruik van diensten die Brother aanbiedt, al dan niet via de Websites en de bronnen die je op of via de Websites bezoekt.

Brother kan de informatie die wij over je hebben op de volgende manieren gebruiken:

 • Om inhoud en informatie op Brother Websites te presenteren op de manier die het meest geschikt is voor jou en de apparaten waarop/waarmee je de Websites bezoekt;
 • Om je te voorzien van informatie, producten en/of diensten die je bij Brother aanvraagt of waarvan Brother vermoedt dat deze je zouden kunnen interesseren. Voorwaarde is dat je je toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden te worden gecontacteerd;
 • Om je te voorzien van (al dan niet kosteloze) diensten die je van tijd tot tijd van Brother kan verzoeken, om met jou over die diensten te communiceren en om bestellingen voor producten en/of diensten te kunnen verwerken indien van toepassing;
 • Om klantonderzoeken en marktonderzoek uit te voeren, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren; of
 • Om je accounts te beheren en contact met je op te nemen als dat noodzakelijk is in verband met je gebruik van de Websites en/of de services van Brother, inclusief, doch niet beperkt tot het versturen van aankondigingen betreffende geplande wijzigingen in onze Websitediensten en de basis waarop deze verstrekt worden.

In bepaalde omstandigheden kan Brother derden voorzien van geaggregeerde informatie over de gebruikers van haar Websites of diensten. Dit kan informatie over je computer omvatten, inclusief indien beschikbaar je IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer, om potentiële verkoopmarkten te identificeren en te volgen en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en patronen van onze gebruikers en is niet te herleiden tot individuele gebruikers.

Over het algemeen slaat Brother je persoonsgegevens op en verwerkt deze in de Europese Economische Ruimte (EER). De gegevens die Brother van je verzamelt kunnen echter verstuurd worden naar en opgeslagen worden in een land buiten de EER. Het is mogelijk dat de wet- en regelgeving van dat land niet dezelfde bescherming voor persoonsgegevens biedt, maar wij zullen er in alle gevallen voor zorgen dat er altijd een vergelijkbaar beschermingsniveau geboden wordt en dat organisaties die je persoonsgegevens buiten de EU of de Brother Groep verwerken onze uitdrukkelijke instructies betreffende je persoonsgegevens naleven.

Brother doet haar best om de persoonsgegevens die we van je ontvangen goed te beschermen, maar desondanks is het versturen of ontvangen van informatie over het internet nooit honderd procent veilig. Als je via het internet informatie naar ons stuurt, doe je dit op eigen risico. Om alle mogelijke verwarring te voorkomen, benadrukken wij hierbij dat Brother geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt inzake verliezen of schade geleden als gevolg van je apparaat instellingen of een onbeveiligde internetverbinding.

Als je een wachtwoord hebt gekozen of van Brother hebt ontvangen waarmee je toegang kan verkrijgen tot bepaalde delen van een Website of tot je geregistreerde account, mag je dit wachtwoord nooit aan anderen doorgeven.

Als je informatie aan Brother verstrekt, dien je ervoor te zorgen dat dergelijke informatie juist is. Gelieve ons op de hoogte te stellen als er zich wijzigingen in deze informatie voordoen zodat wij altijd over de juiste persoonsgegevens beschikken. Als je een account voor een Website heeft aangemaakt, kan je je persoonlijke gegevens op elk gewenst moment zelf bekijken en bijwerken door in te loggen op je account.

Brother verstrekt je persoonsgegevens enkel binnen de Brother-groep, behalve als het verstrekken aan andere partijen wettelijk verplicht of toegestaan is. Graag wijzen wij je erop dat sommige bedrijven binnen de Brother-groep buiten de EER gevestigd zijn. Zie voor meer informatie de paragraaf  “Waar wij je gegevens opslaan” hierboven.

Over het algemeen zullen wij je persoonsgegevens niet buiten de Brother-groep bekend maken, maar in de volgende omstandigheden kan Brother persoonlijke gegevens vrijgeven met de nodige voorzorgsmaatregelen:

 • Als Brother bedrijven of activa verkoopt – in dat geval kan Brother je persoonsgegevens doorgeven aan potentiële kopers;
 • Als Brother of al haar activa overgenomen worden door een derde – in dat geval worden alle persoonsgegevens die Brother van jou en van andere klanten bezit ook overgenomen;
 • Als Brother diensten waarvoor het verwerken van je persoonsgegevens nodig is, uitbesteedt aan derden, bijvoorbeeld als wij een derde vragen:

  (i) om IT-apparatuur waarop je persoonsgegevens opgeslagen en ingezien worden te leveren en te onderhouden;
  (ii) om de Websites of services te hosten en te onderhouden; of
  (iii) om ons op een andere wijze te ondersteunen bij bepaalde diensten die wij via op of via deze Website leveren;
 • Als Brother de plicht heeft om je persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om gebruiksvoorwaarden die relevant zijn voor een Website of services af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van een persoon te beschermen (inclusief bijvoorbeeld voor het opsporen en voorkomen van fraude).

We zullen je gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we je informatie in de volgende omstandigheden gebruiken:

 • Waar we een contract moeten uitvoeren wanneer we op het punt staan om een contract met je aan te gaan of het met je zijn aangegaan.
 • Waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en je belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
 • Waar we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Brother zal je (bij het verzamelen van je informatie) informeren of Brother je gegevens voor marketingdoeleinden wil gebruiken, maar doet dit alleen als je je toestemming geeft voor dergelijk gebruik van je persoonlijke gegevens. Je kan je recht uitoefenen om dergelijk gebruik te voorkomen wanneer Brother je gegevens verzamelt door aan te geven dat je niet gecontacteerd wilt worden voor marketingdoeleinden. Als je dit niet hebt aangegeven, kan je dit altijd op een later tijdstip alsnog doen door contact met Brother op te nemen via privacy@brother.be of via je account op de Website.

Brother bewaart je gegevens zo lang als nodig is voor de relevante activiteit waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Als je een Website-account verwijdert, worden je persoonsgegevens ook verwijderd of geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor analytische doeleinden.

Gegevens die via webformulieren worden verzameld, worden zes (6) maanden lang opgeslagen en gebruikt. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd om uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt te worden.

Op grond van de AVG heb je het recht om op te vragen wat voor gegevens wij van je verzameld en opgeslagen hebben, om eventuele fouten in je informatie te laten corrigeren en, in sommige omstandigheden, kan je ook verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens of om te stoppen met het verwerken van je persoonlijke gegevens. Als je de persoonsgegevens die wij van je hebben in wilt zien, kan je hier een verzoek voor indienen. Brother verwerkt dit verzoek in overeenstemming met de AVG zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld.

Om te controleren of een inzageverzoek authentiek is en daarmee te voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan iemand die niet de betrokkene is, kunnen we, wanneer we redelijkerwijs vermoeden dat een verzoek frauduleus is, je vragen om twee vormen van identificatie te verstrekken (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, geboorteakte, bankafschrift, energierekening, etc.).

Je kan je account op een website van Brother verwijderen door de procedures te volgen die zijn beschreven in je online Brother-account.

Brother gebruikt cookies op haar Websites. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die Brother gebruikt en de doeleinden waarvoor Brother ze gebruikt.

Cookies zijn kleine stukjes data die unieke identificatoren kunnen bevatten en die naar je computer, telefoon of tablet gestuurd worden. Ze worden gebruikt om informatie over jou en je apparaat op te slaan of op te halen, meestal om je en gepersonaliseerde webervaring te bieden.

Brother kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en zal dit op deze pagina of elders op de Website aangeven. Er wordt van je verwacht dat je deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor je zijn.

Voor meer informatie over de bescherming van je persoonsgegevens, ga naar de Website van de Privacycommissie.

Als je contact met ons wil opnemen met specifieke vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via privacy@brother.be of neem contact op met onze Europese Data Protection Manager door een e-mail te sturen naar privacy@brother.co.uk of door te schrijven naar de DPO Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M34 5JE. Als de Data Protection Manager een klacht niet naar tevredenheid kan behandelen en je een gegevensbeschermingsautoriteit moet benaderen, raden wij je aan om contact op te nemen met de lokale gegevensbeschermingsautoriteit in je rechtsgebied.

Heb je nog een vraag over de GDPR of je persoonsgegevens?