1. Home Brother
  2. Business
  3. Resource Hub
  4. Kenniscentrum
  5. Scanning
  6. Hoe kunnen documentscanners zorgverleners helpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren?
healthcare-document-scanning-digitisation

Hoe kunnen documentscanners zorgverleners helpen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren?

De gezondheidssector staat momenteel in alle Europese landen onder druk. De vergrijzing van de bevolking, de explosieve toename van het aantal opnames en de administratieve rompslomp voor ziekenhuizen en zorginstellingen doen de werklast van de teams in de gezondheidszorg toenemen.

De toenemende administratieve en budgettaire beperkingen dwingen de zorgverleners zich te concentreren op steeds efficiëntere werkmethoden1. Iedereen werd geconfronteerd met de veranderingen als gevolg van de COVID-19 pandemie en moest zich snel aanpassen. Deze reactiviteit heeft geleid tot het zoeken naar nieuwe manieren van werken en draagt zo bij tot de versnelling van de digitale transformatie van de medische sector.

Het is duidelijk dat hoe meer tijd artsen doorbrengen met patiënten, hoe beter de kwaliteit van de zorg die ze verlenen is2. De omvang van de administratieve taken in de gezondheidszorg is echter ontmoedigend. Elke dag verwerkt een ziekenhuis gemiddeld 120 administratieve taken. Door het ontbreken van informatie3 wordt een aantal patiënten uiteindelijk toch doorverwezen naar de huisarts, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

Elke minuut die wordt besteed aan het beheer van de hoeveelheid informatie in fysieke documenten, zoals medische dossiers en verslagen, voorschriften en patiëntencorrespondentie, draagt bij tot deze administratieve last.

 

De digitale transformatie van de gezondheidszorg

70% van de werknemers in de gezondheidszorg zegt dat dubbele administratieve taken en trage handmatige processen hen beletten hun dagelijkse prioriteiten uit te voeren en gevolgen hebben voor de medische ervaring van de patiënt 4.

Dit heeft veel zorginstellingen ertoe aangezet het beheer van hun informatiesystemen te verbeteren. Aangezien ze een beroep doen op technologie om hun werk gemakkelijker en efficiënter te laten verlopen, blijkt de digitalisering van patiëntengegevens een van de belangrijkste drijfveren van deze transformatie te zijn.

Onze white paper "Technologie in de gezondheidszorg" gaat onder andere over de manier waarop informatie wordt opgeslagen en gedeeld. Uit de enquête blijkt dat twee derde van de gezondheidswerkers nu al van mening is dat gedigitaliseerde workflows efficiënter zijn dan traditionele beheersystemen op papier.4

De meest voor de hand liggende stap naar elektronische patiëntendossiers is papieren dossiers om te zetten in digitale documenten, zodat de informatie die ze bevatten kan worden gedeeld en toegankelijk gemaakt voor iedereen die ze nodig heeft. Daarom worden documentscanners steeds belangrijker voor ziekenhuizen.

 

Waarom heb je een documentscanner nodig?

Het omzetten van papieren dossiers in een digitaal formaat dat snel kan worden opgeslagen, doorzocht, gelezen en gedeeld, is eenvoudiger dan het klinkt.

Met een documentscanner kunnen papieren documenten worden omgezet in doorzoekbare pdf's en gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit maakt een snellere toegang tot medische dossiers via trefwoorden mogelijk. Door het gebruik van documentscanners kan de informatie in deze dossiers ook gelezen en rechtstreeks geïmporteerd worden in patiënteninformatie- en beheersystemen zoals Docman en EMIS.

Met behulp van een documentscanner voor het scannen van gegevens vermindert het risico van verlies, beschadiging en veiligheid waaraan deze informatie is blootgesteld. Als je medische correspondentie of voorschriften bovendien barcodes bevatten, kan de dematerialisatie van papieren dossiers worden bevorderd door een scanner te kiezen die het lezen van barcodes ondersteunt. Deze functie leest automatisch de meest voorkomende barcodeformaten, terwijl je je documenten scant, en slaat ze automatisch op in vooraf gedefinieerde mappen. Dit bespaart je kostbare tijd en vermindert fouten.

 

Vereenvoudigde toegang tot medische dossiers

Als klinische en administratieve personeelsleden de juiste informatie op het juiste moment met de juiste persoon kunnen delen, zullen ze beter geïnformeerde, snellere en eenvoudigere beslissingen nemen. En 77% van de zorgverleners is het ermee eens dat digitale workflows in de toekomst zullen toenemen.

Nog belangrijker is dat deze informatie in elke fase van het patiënttraject gemakkelijk toegankelijk is, waardoor een veel meer onderling verbonden zorgsysteem ontstaat.4

Een Frans ziekenhuis consolideerde medische notities van 10 jaar in één enkel gegevensbestand. Hierdoor konden ze voor het eerst bepaalde mondiale trends zichtbaar maken en een meer strategische kijk krijgen op de verstrekking van gezondheidszorg. Door bepaalde correlaties tussen verschillende variabelen te analyseren - door gemeenschappelijke factoren vast te stellen bij patiënten met specifieke aandoeningen - konden ze de doeltreffendheid van verschillende voorgeschreven geneesmiddelen controleren4. Dit voorbeeld toont aan dat technologie de medische zorg echt kan helpen verbeteren.

Wil je weten hoe Brother je kan helpen je administratie te verminderen, de prestaties van zorgverleners te verbeteren en een efficiëntere patiëntenzorg te bieden? Wij nodigen je uit om onze white paper over « Technologie in de gezondheidszorg » te lezen.

 

1 https://osha.europa.eu/en/publications/reports/current-and-emerging-occupational-safety-and-health-osh-issues-in-the-healthcare-sector-including-home-and-community-care
2 https://pilotfeasibilitystudies.biomedcentral.com/ : « A pilot study of the duration of GP consultations in Ireland », 01 décembre 2019.
3 https://www.england.nhs.uk/gp/case-studies/tackling-a-backlog-of-admin-tasks-north-brink-practice-midlands-and-east
4 Savanta : « Technology in healthcare », janvier 2021.

Meer artikels over Scanning

Dit vind je wellicht ook leuk...

Terug naar boven