ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET BROTHER ECOPRO ABONNEMENT

"EcoPro" is het abonnementsplan ("Plan") van Brother dat een circulaire economie ondersteunende afdrukservice biedt voor je bestaande in aanmerking komende Brother-printer. Je Plan loopt door tot het wordt beëindigd en elke maand moet je een vast maandelijks bedrag betalen voor een bepaald aantal pagina's dat je afdrukt en overschrijdingskosten voor pagina's boven het bedrag dat in je Plan is opgenomen. Als onderdeel van je Plan sturen wij je inkt en toner ("Inkt/Toner") wanneer je die nodig hebt en bieden wij onderhoud en ondersteuning voor je printer ("Ondersteuning").

Op deze pagina vindt je de wettelijke (algemene) voorwaarden ("Voorwaarden") voor onze EcoPro-abonnementsplannen die verkrijgbaar zijn via https://www.brother.be/nl-be/ecopro ("Onze Site"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig voordat je je abonneert op een Plan. Deze Voorwaarden vertellen je wie wij zijn, wat je krijgt als onderdeel van het Plan, hoe jij en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat je moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Indien je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of indien je vragen hebt over deze Voorwaarden, dien je geen bestelling te plaatsen en ons te contacteren via WhatsApp.

Uw gebruik van Onze Site is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen. Onze Site wordt gepubliceerd door een filiaal van Brother International Europe Limited, dat in Nederland opereert en de gegevens op Onze Site worden gehost door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 (Tel: +353 (1) 2953826)

 

1. INFORMATIE OVER ONS EN HOE ONS TE CONTACTEREN

Wie we zijn. Wij zijn een filiaal van Brother International Europe Limited dat in Nederland actief is. Het adres van ons filiaal is Zanderij 25, Amstelveen, Nederland, 1185ZM. Ons geregistreerde BTW-nummer is NL863205604B01. Brother International Europe Limited is een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming met statutaire zetel te Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester, M34 5JE. Het registratienummer van de onderneming is 00664172.

Ons contacteren. WhatsApp Live Chat
Live chatten met ons klantenserviceteam.
Beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08u30 tot 17u30.

Chatten
Open WhatsApp.
Scan de QR code met je camera, klik hier om te chatten of voer +32 460 232 922 in WhatsApp in.

U contacteren. Als wij contact met je moeten opnemen, zullen wij het contactnummer, e-mailadres of postadres gebruiken dat je ons in je Account hebt verstrekt. Van tijd tot tijd kunnen wij (en/of onze verzendpartners) ook gebruik maken van SMS, WhatsApp of andere messenger services, wanneer je ons daar toestemming voor geeft, om je te voorzien van updates over bestellingen en verzendingen. Voor meer informatie over hoe en waarom wij contact metje opnemen, en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens (zoals je contactgegevens) verwijzen wij je naar onze Privacyverklaring.

"Schrijven" omvat ook e-mails. Wanneer wij de woorden "schriftelijk" of "geschreven" in deze Voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mails.

 

2. HOE DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP JOU

Wij bieden EcoPro abonnementen aan voor consumenten en zakelijke klanten. Indien enig deel van deze Voorwaarden alleen betrekking heeft op consumenten of zakelijke klanten dan vermelden we dit duidelijk hieronder.

U bent een consument als je een individu bent en je je abonneert op een Plan geheel of hoofdzakelijk voor persoonlijk gebruik, in plaats van voor gebruik in verband met je handel, bedrijf, ambacht of beroep.

Indien je een zakelijke klant bent, vormen deze Voorwaarden (samen met de documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen) de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot je Plan. Je erkent dat je niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, presentatie, verzekering of garantie die door of namens ons is gedaan of gegeven en die niet in deze Voorwaarden is opgenomen.

Voor de aankoop van Brother-producten gelden andere voorwaarden. Ga naar Verkoopvoorwaarden web voor een exemplaar van de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van Brother-producten.

 

3. HOE TE ABONNEREN EN jOUW ABONNEMENT TE ACTIVEREN

Wie kan zich abonneren? Wij leveren Inkt/Toner als onderdeel van een Plan dat via onze Belgische website is aangeschaft, uitsluitend aan adressen in België. Als je je op een Plan wilt abonneren en Inkt/Toner op een ander adres wilt ontvangen, raadpleeg dan ons wereldwijde adresboek, of neem contact op met ons via WhatsApp.

Hoe abonneert je je ? Je abonneert je op een Plan op Onze Site. Zodra je het Plan hebt geselecteerd waarop je je wil abonneren, word je door een reeks instructies op het scherm door het afrekenproces geleid. Door op de knop "Bestelling verzenden" aan het einde van het betalingsproces te klikken, ga je een bindende overeenkomst met ons aan voor het Plan dat in je bestelling is uiteengezet, hetgeen inhoudt dat je maandelijkse betalingen verricht vanaf de datum waarop je abonnement wordt geactiveerd totdat je Plan wordt geannuleerd. Als onderdeel van het abonnementsproces dien je een account op Onze Site aan te maken (indien je er nog geen hebt) ("Account") en dien je een geldig e-mailadres en de gegevens van een geldige betaalmethode voor de Maandelijkse Kosten op te geven. Zodra je je bestelling hebt geplaatst, sturen wij je per e-mail een bevestiging van het Plan waarop je je hebt geabonneerd.

Hoe activeert je je abonnement? Om Ondersteuning en Inkt/Toner te ontvangen, dien je je abonnement te activeren door compatibele inkt- en tonercartridges in je printer te plaatsen. Je abonnement gaat in op de datum waarop je je abonnement activeert ("Startdatum Abonnement") en wij sturen je een e-mail ter bevestiging van de Startdatum van je Abonnement.

 

4. JOUW PLAN

Startdatum Abonnement en duur. Je Plan gaat in op de Startdatum van het Plan/Abonnement en loopt door totdat jij of wij het in overeenstemming met deze Voorwaarden opzeggen ("Planperiode").

Plan Pagina's. Elke maand controleren wij hoeveel pagina's je afdrukt. Elk Plan omvat een bepaald aantal pagina's dat je in elke maand mag afdrukken als onderdeel van je abonnement ("Plan Pagina’s"). Het aantal inbegrepen Plan Pagina’s varieert van Plan tot Plan. Zie hier voor details over de beschikbare Plannen.

Indien je tijdens de Planperiode niet alle Plan Pagina's in een maand afdrukt, worden de ongebruikte pagina's naar de volgende maand overgedragen. Je kan alleen ongebruikte pagina's van de direct voorafgaande maand overhevelen en het overhevelen is gebonden aan een maximum van 100% van de Plan Pagina's waar je recht op hebt in die volgende maand. Het doorgerolde bedrag wordt pas gebruikt als je alle Plan Pagina’s voor die maand heeft afgedrukt. Ongebruikte pagina's die niet kunnen worden overgedragen gaan verloren en worden niet terugbetaald.

Indien je in een maand tijdens de Planperiode meer pagina's print dan de Plan Pagina's die in je Plan zijn opgenomen plus ongebruikte pagina's die zijn doorgerold van de vorige maand, worden deze extra pagina's in rekening gebracht tegen het in je Plan vermelde tarief voor te veel geprinte pagina's.

Inkt/Toner. Als je nog geen inkt- of tonercartridges in je printer hebt die klaar zijn voor het abonnement, sturen we je een startset Inkt/Toner zodra je je abonneert op het Plan. Tijdens de Planperiode zullen we je gebruik van Inkt/Toner via je printer monitoren en zullen we je automatisch extra Inkt/Toner toesturen in overeenstemming met je verbruik, zodat je je Plan Pagina's en eventuele overschotten kunt afdrukken. De kosten van de Inkt/Toner en de levering ervan op het Belgische adres in je Account zijn inbegrepen in de Maandelijkse Kosten.

De Inkt/Toner die wij gedurende de Planperiode leveren, kan alleen worden gebruikt in verband met je Plan. Zodra je Plan eindigt, zullen deze cartridges niet meer werken en dien je ze aan ons te retourneren. Je mag de Inkt/Toner niet doorverkopen en je mag ze uitsluitend in overeenstemming met deze Voorwaarden voor persoonlijke of zakelijke doeleinden (voor zover van toepassing) gebruiken.

Ondersteuning. Tijdens de Planperiode bieden wij Ondersteuning met betrekking tot de Brother printer die u gebruikt in verband met het Plan in overeenstemming met de bestaande fabrieksgarantie van Brother die je voor die printer hebt. Als die garantie is verlopen (of afloopt tijdens de looptijd van je Plan), dan verlengen we deze door middel van een contractuele garantie voor de duur van je Plan. Dit is een aanvulling op eventuele wettelijke garantie en heeft geen invloed op je wettelijke rechten. Raadpleeg onze garantiepagina voor meer details over de garantie en informatie over hoe je een garantieclaim kunt indienen.

Recycling. Telkens wanneer wij je Inkt/Toners sturen, ontvang je tevens een vooraf betaalde retourenveloppe. Je dient je gebruikte cartridges zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren met behulp van deze retourenvelop of ons te contacteren via WhatsApp. Zodra je Plan is beëindigd, kan je je ook van je printer ontdoen door deze naar ons op te sturen. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de hieraan verbonden kosten voor je rekening. Details over hoe je dit kunt doen, vind je op onze recyclagepagina. Als je de printer naar ons opstuurt, wordt deze ons eigendom en kunnen wij de printer naar eigen goeddunken opknappen, hergebruiken of van de hand doen.

 

5. PRIJS EN BETALING

Prijsinformatie. Je kan je Factureringsdatum, gebruik, eventuele promotie-/proefperiode, maandelijkse abonnementskosten en eventuele extra kosten op elk gewenst moment controleren en/of je betalingsmethode beheren via je Account, waartoe je toegang hebt via de Brother Mobile Connect App.

Wat en wanneer je moet betalen. U moet Maandelijkse Kosten betalen voor je gebruik vanaf de begindatum van het Plan totdat je Plan wordt beëindigd. Deze kosten bestaan uit de maandelijkse abonnementskosten zoals uiteengezet in je Plan en eventuele van toepassing zijnde extra kosten voor die maand, eveneens zoals uiteengezet in je Plan ("Maandelijkse Kosten"). De Maandelijkse Kosten worden aan het einde van elke factureringsmaand in rekening gebracht op de Factureringsdatum in je Account ("Factureringsdatum").

Betalingsmethode. Je dient te allen tijde gedurende de Planperiode een geldige betaalmethode in je Account te hebben opgenomen. je geeft ons toestemming om de Maandelijkse Kosten op of na de Factureringsdatum in rekening te brengen bij je betaalmethode in elke maand gedurende de Planperiode.

Proefperiode en promoties. Van tijd tot tijd kunnen wij je een proef- of actieperiode aanbieden, gedurende welke je geen abonnementskosten voor je Plan in rekening worden gebracht (maar eventuele kosten voor overschrijding van de abonnementsduur zijn nog wel van toepassing). De duur van een proef- of actieperiode wordt vermeld in je Account. Indien je het Plan na afloop van de proef- of actieperiode niet wenst voort te zetten, dient je je Plan voor het einde van de proef- of actieperiode te annuleren. De maandelijkse Kosten zullen van toepassing zijn vanaf de dag dat je proef- of actieperiode afloopt. Je kunt het Plan slechts eenmaal per Brother-printer en per Account uitproberen.

Facturen. Wij sturen je een factuur per e-mail. Indien je een papieren factuur wenst, gelieve ons te contacteren via WhatsApp.

Niet-betaling. Als wij niet in staat zijn om je betaling te innen, hetzij door het vervallen van je betaalmethode, onvoldoende saldo of anderszins, zullen wij contact met je opnemen om te proberen je betaling te innen. Indien wij niet in staat zijn om de betaling binnen 7 dagen na de geplande betaaldatum van je te innen, kunnen wij je Plan opschorten totdat wij in staat zijn om de betaling te innen. Als we niet in staat zijn om contact met je op te nemen of als je niet in staat bent om de betaling binnen 13 dagen na de geplande betaaldatum te regelen, kunnen we je Plan beëindigen.

Door ons aangebrachte wijzigingen aan je Plan. Wij kunnen onze abonnementsplannen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen om stijgingen in productiekosten, salarissen of brandstofenergiekosten te weerspiegelen.  Wij zullen je echter ten minste 30 dagen van tevoren van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen en dergelijke wijzigingen zullen niet van toepassing zijn tot het begin van de volgende facturatiemaand na het verstrijken van een dergelijke kennisgeving. In geval van een prijsverhoging kunt je je Plan kosteloos annuleren in overeenstemming met artikel 8 en 9, binnen een periode van 30 dagen na kennisgeving.

Door jou aangebrachte wijzigingen aan je Plan. Je kan je Plan eenmaal in een facturatiemaand upgraden of downgraden door een andere optie te selecteren in de Brother Mobile Connect App of door contact op te nemen met ons Contact Center. Als je je Plan opwaardeert of verlaagt, is het volgende van toepassing:

(a) Als je verlaagt (d.w.z. een lager geprijsde optie selecteert die minder Planpagina's omvat):
• De verlaagde maandelijkse vergoeding en Planpagina’s vergoeding zullen van toepassing zijn vanaf de eerste dag van je volgende facturatiemaand; en
• Voor de huidige facturatiemaand worden je oude maandelijkse kosten in rekening gebracht; 
• Aan het einde van de facturatiemaand waarin je verlaagt, zullen we je oude Planpagina’s vergoeding gebruiken om eventuele extra kosten te berekenen en je nieuwe Planpagina’s vergoeding om eventuele rollover te berekenen.

(b) Als je opwaardeert (d.w.z. een hoger geprijsde optie met meer Planpagina's selecteert):
• De verhoogde Planpagina’s vergoeding wordt onmiddellijk toegepast; en
• De nieuwe hogere maandelijkse vergoeding geldt voor de huidige facturatiemaand; en
• We zullen je verhoogde Planpagina’s vergoeding gebruiken om eventuele extra kosten en eventuele rollover aan het einde van de huidige facturatiemaand te berekenen.

(c) Als je je binnen een proefperiode of promotieperiode bevindt wanneer je je Plan opwaardeert of verlaagt, wordt je proefperiode of promotieperiode niet beïnvloed. Je hebt geen recht op een verlenging van je huidige proef- of promotieperiode als gevolg van een upgrade of downgrade.

 

6. JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Gebruik van je Plan. Je mag je Plan of de diensten die wij als onderdeel daarvan aan je leveren niet gebruiken voor of in verband met illegale activiteiten. Indien je een zakelijke gebruiker bent, mag je je Plan niet gebruiken ter bevordering van professionele afdruk- of kopieeractiviteiten (direct of indirect).

Compatibiliteit met printers. Je bent er als enige verantwoordelijk voor dat je Brother-printer compatibel is met het Plan dat je als onderdeel van je bestelling selecteert. Zie voor meer informatie over de Brother printermodellen die geschikt zijn voor gebruik met EcoPro-abonnementsplannen.

Uw printer. Jemoet je Brother-printer gebruiken in overeenstemming met alle specificaties, handleidingen en instructies die door of namens ons zijn verstrekt.

Externe connectiviteit. Gedurende de hele Planperiode geef je ons toestemming om op afstand toegang te krijgen tot de hardware of software van je Brother-printer, deze te controleren en aan te passen en om van je Brother-printer alle informatie te ontvangen die wij nodig achten voor het leveren van het Plan zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Je dient er op eigen kosten voor te zorgen dat je Brother-printer te allen tijde tijdens de Planperiode is aangesloten op internet en correct is geconfigureerd om je gebruiksgegevens met ons te delen. Als je dit niet doet, kunnen wij mogelijks geen Inkt/Toner of Ondersteuning leveren, maar kan het zijn dat je toch moet betalen. Voor meer details over ons gebruik van je informatie verwijzen wij je naar onze Privacyverklaring.

Beëindiging wegens niet-gebruik. Als je je Plan niet gebruikt of je Brother-printer gedurende meer dan 3 opeenvolgende maanden niet is aangesloten op ons netwerk, kunnen we je Plan beëindigen door je hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Installatie van updates. Als je de door ons geleverde updates niet binnen een redelijke termijn installeert, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele daaruit resulterende tekortkomingen bij de naleving of het onvermogen om je Plan te gebruiken.

 

7. ALS ER EEN PROBLEEM IS

Inspectie. Je dient de Inkt/Toner en alle andere accessoires of onderdelen die wij je bij levering toesturen, te inspecteren. Als je defecten of problemen constateert, neem dan onmiddellijk contact op met ons via WhatsApp.

Hoe ons te vertellen over problemen. Als je vragen of klachten heeft over onze diensten of je denkt dat een factuur of informatie in je bevestigingsmail of je Account niet klopt, neem dan contact met ons op. Je kan onze FAQ's bekijken of contact opnemen met ons via WhatsApp.

Opschorting van onze diensten. We kunnen onze diensten opschorten als dat nodig is voor belangrijke zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld als we technische problemen moeten oplossen, technische wijzigingen moeten aanbrengen of andere wijzigingen in onze diensten moeten aanbrengen als reactie op wijzigingen in wetten of wettelijke vereisten. Als wij onze diensten moeten opschorten, zullen wij schriftelijk contact met je opnemen voordat wij dit doen en je zult geen kosten dragen voor de periode gedurende welke onze diensten zijn opgeschort.

Uw wettelijke rechten als consument. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die wij als onderdeel van je Plan aan je als consument leveren, zijn zoals beschreven, geschikt zijn voor het beoogde doel en van voldoende kwaliteit zijn. Als consument heb je wettelijke rechten met betrekking tot producten die niet aan deze normen voldoen. Dit kan onder meer het recht inhouden om het betreffende product af te wijzen, om reparatie of vervanging te verzoeken, ons te vragen een dienst opnieuw te verrichten en/of je geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen en/of een schadevergoeding te ontvangen. Niets in deze Voorwaarden zal deze wettelijke rechten beïnvloeden.

Uw rechten als zakelijke klant.
(a) Wij garanderen dat de producten die wij aan je leveren als onderdeel van je Plan: a) in alle wezenlijke opzichten overeenstemmen met hun beschrijving; b) vrij zijn van wezenlijke gebreken in ontwerp, materiaal en afwerking; en c) van voldoende kwaliteit zijn (in de zin van de Belgische wetgeving, zoals het Wetboek Economisch Recht). Wij garanderen ook dat de diensten die wij leveren zullen worden uitgevoerd met redelijke zorg en vaardigheid.

(b) Indien je ons binnen 30 dagen na levering schriftelijk meldt dat een product niet voldoet aan de hierboven beschreven garantie, zullen wij, naar onze keuze, het defecte product repareren of vervangen, de dienst opnieuw uitvoeren (alleen voor diensten) of de prijs van het defecte product volledig terugbetalen, op voorwaarde dat je ons een redelijke kans geeft om het product te onderzoeken en je het product op onze kosten aan ons retourneert.

(c) Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van een product aan de garantie in deze paragraaf indien: a) je een dergelijk product verder gebruikt nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van het defect; b) het defect ontstaat omdat je de productspecificatie of onze andere schriftelijke instructies met betrekking tot de opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van het product niet heeft opgevolgd; c) je het product wijzigt of repareert zonder onze schriftelijke toestemming; of d) het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, of abnormale werkomstandigheden.

De bepalingen van dit artikel 7 zijn ook van toepassing op alle gerepareerde of vervangende producten die door ons worden geleverd.

 

8. JOUW RECHTEN OM JE PLAN TE ANNULEREN

Recht om je te bedenken. Je kan je Plan op elk moment opzeggen voordat je je abonnement activeert. Je ontvangt dan een volledige terugbetaling van alle bedragen die je voor je Plan hebt betaald en je zal niet voor enig gebruik worden gefactureerd.

Indien je een consument bent, heb je tevens het recht om binnen 14 dagen na de datum waarop je je eerste levering van Inkt/Toner hebt ontvangen, je te bedenken en je Plan te annuleren. Je ontvangt dan een volledige terugbetaling van alle bedragen die je voor je Plan hebt betaald. Indien je je abonnement echter gedurende deze periode hebt geactiveerd, zijn wij gerechtigd je kosten in rekening te brengen voor de pagina's die je hebt afgedrukt vanaf het moment van activering tot het moment waarop je ons van je annulering op de hoogte stelt. Deze kosten zullen een percentage van de maandelijkse abonnementskosten zijn, gelijk aan het percentage van de Plan Pagina's die je hebt afgedrukt gedurende die periode.

Beëindigen van je Plan. Je kan je Plan te allen tijde beëindigen door ons hiervan in kennis te stellen. Je zal de service van ons blijven ontvangen en Maandelijkse Kosten verschuldigd zijn tot het einde van de dan lopende factureringsmaand, op welk moment je Plan eindigt.

 

9. HOE JE JE PLAN KAN BEËINDIGEN (OOK ALS JE EEN CONSUMENT BENT EN VAN GEDACHTEN BENT VERANDERD)

Vertel ons dat je je Plan wilt beëindigen. Indien je je Plan met ons wenst te beëindigen in overeenstemming met je rechten zoals uiteengezet in deze Voorwaarden of je wettelijke rechten, dien je ons dit te laten weten. Je kan dit doen:

(a) Door gebruik te maken van het EcoPro-dashboard, dat je kan openen via de Brother Mobile Connect App.

(b) Via WhatsApp of via het Modelformulier voor Annulering. Vermeld je naam, adres, ordernummer en, indien beschikbaar, je telefoonnummer en e-mailadres.

(c) Per post. Print het formulier uit en stuur het naar ons op het adres dat op het formulier staat. Of adresseer het schriftelijk aan ons op dat adres, met inbegrip van de details van wat je hebt gekocht, wanneer je het hebt besteld of ontvangen en je naam en adres.

Uw verplichting om Inkt/Toner te retourneren. Als je gebruik wilt maken van je wettelijke rechten om van gedachten te veranderen, je Plan te beëindigen of defecte inkt- of tonercartridges te weigeren, dien je deze aan ons te retourneren met gebruikmaking van de vooraf betaalde retourenvelop die wij je hebben toegezonden - neem hier contact met ons op als je deze kwijt bent.

Als je gebruik maakt van je recht om je te bedenken, moet je de Inkt/Toner die wij je hebben toegestuurd binnen 28 dagen nadat je ons hebt meegedeeld dat je van gedachten wilt veranderen, retourneren.

 

10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; (c) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; (d) elke andere zaak met betrekking waartoe het ons niet is toegestaan onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken onder de toepasselijke wetgeving.

Als je een consument bent:

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor schending van je wettelijke rechten met betrekking tot EcoPro abonnementen, die niet zijn: zoals beschreven en overeenkomen met informatie die wij aan je hebben verstrekt en elk monster/voorbeeld of model dat je hebt gezien of onderzocht; van voldoende kwaliteit; en, geschikt voor elk bijzonder doel dat aan ons bekend is gemaakt.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die niet op redelijk voorzienbare wijze voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, zowel wij als jij wisten dat het zou kunnen gebeuren.

Indien je een consument bent, leveren wij het Plan aan jou uitsluitend voor huishoudelijk en privégebruik. Indien je het Plan gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, is onze aansprakelijkheid jegens jou beperkt zoals hieronder uiteengezet.

Indien je een zakelijke klant bent:

Behalve voor zover uitdrukkelijk hierboven vermeld:

(a) zijn wij niet aansprakelijk jegens jou, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, voor winstderving, of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons; en

(b) onze totale aansprakelijkheid jegens jou voor alle overige verliezen voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen ons gesloten contract, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, is beperkt tot het totaal van de door jou in het kader van je abonnement betaalde bedragen.

 

11. HOE WIJ JE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

Informatie die je Brother-printer naar ons stuurt. Gedurende de hele Planperiode stuurt je Brother-printer ons alle informatie die wij nodig achten om je het Plan te kunnen aanbieden, waaronder (zonder beperking) data en tijdstippen van afdrukken, het aantal afgedrukte pagina's, het formaat van het gebruikte papier, het serienummer van de printer, de status van de levering en informatie over de inktpatronen.

Hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken. Wij zullen je persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring.

Het up-to-date houden van je informatie. Je dient ervoor te zorgen dat de informatie die je ons verstrekt te allen tijde up-to-date wordt gehouden en, in het bijzonder, dat je e-mail- en postadressen accuraat zijn, zodat wij prompt contact met je kunnen opnemen en de Inkt/Toner aan jou kunnen leveren. Indien je je gegevens niet up-to-date houdt, is het mogelijk dat je geen facturen, Inkt/Toner of andere informatie van ons kunt ontvangen, maar dat je Plan nog steeds bij jou in rekening wordt gebracht.

 

12. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

Wijzigingen. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien en wijzigen, om welke reden dan ook, inclusief om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven. Indien wijzigingen in deze Voorwaarden van wezenlijk belang zijn voor je rechten uit hoofde van deze Voorwaarden, zullen wij je 30 dagen voor de implementatie op de hoogte stellen van deze wijzigingen, in welk geval het je vrij staat je Plan kosteloos te beëindigen.

Overdracht. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij en wij blijven aansprakelijk voor het handelen en nalaten van een onderaannemer alsof het ons eigen handelen en nalaten betrof.

Je mag je rechten of je verplichtingen onder deze Voorwaarden alleen toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij als wij daar schriftelijk mee instemmen.

Rechten van derden. Dit contract is tussen jou en ons. Geen derde partij zal het recht hebben om deze Voorwaarden af te dwingen, onder enige toepasselijke lokale wetgeving.

Splitsbaarheid. Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig of ongeldig is, komen jij en wij niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de betreffende paragraaf, en dat de overige paragrafen volledig van kracht blijven.

Verklaring van afstand. Onze vertraging of nalatigheid bij het uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht voor consumenten. Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en je kan een procedure met betrekking tot je abonnement aanhangig maken bij de Belgische rechtbanken.

Bovendien kan je, indien je een consument bent en woonachtig in de Europese Unie, een klacht indienen bij het door de Europese Commissie ontwikkelde "Online Platform voor Conflictoplossing" om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de verkoop van EcoPro abonnementen. Je kan toegang krijgen tot het Online Platform voor Conflictoplossing op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jurisdictie en toepasselijk recht voor zakelijke klanten. Elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons of het onderwerp van het contract of de vorming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en de rechtbanken van België hebben exclusieve bevoegdheid om een dergelijk geschil of claim te beslechten.

WEEE, batterijen en afvalverpakking. Voor meer informatie over hoe wij voldoen aan de milieuvoorschriften, raadpleeg je onze pagina over Milieu en Duurzaamheid.

Vergoeding voor het afdrukken van auteursrechtelijk beschermde werken. Het is mogelijk dat in je jurisdictie bepaalde (auteurs)taksen van toepassing zijn op drukactiviteiten. Waar van toepassing is het je uitsluitende verantwoordelijkheid om deze wetgeving na te leven. Enige bedragen die onder zulke wetgeving betaald dienen te worden, kunnen niet op ons worden verhaald.

 

Modelformulier voor Annulering

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen indien je de overeenkomst wenst op te zeggen)
Aan Brother International Europe, Zanderij 25, Amstelveen, Netherlands, 1185ZM

QR Code Whatsapp Support

WhatsApp Live Chat

Live chatten met ons klantenserviceteam
Beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08u30 tot 17u30.

Chatten
1. Open WhatsApp
2. Scan de QR code met je camera, klik hier om te chatten of voer +32 460 232 922 in WhatsApp in

Waarom WhatsApp

End-to-end encryptie
Deel foto's en video's rechtstreeks in de chat
Real-time gesprekken met echte medewerkers