ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET BROTHER ECOPRO ABONNEMENT

"EcoPro" is het abonnementsplan ("Plan") van Brother dat een circulaire economie ondersteunende afdrukservice biedt voor uw bestaande in aanmerking komende Brother-printer. Uw Plan loopt door tot het wordt beëindigd en elke maand moet u een vast maandelijks bedrag betalen voor een bepaald aantal pagina's dat u afdrukt en overschrijdingskosten voor pagina's boven het bedrag dat in uw Plan is opgenomen. Als onderdeel van uw Plan sturen wij u inkt en toner ("Inkt/Toner") wanneer u die nodig hebt en bieden wij onderhoud en ondersteuning voor uw printer ("Ondersteuning").

Op deze pagina vindt u de wettelijke (algemene) voorwaarden ("Voorwaarden") voor onze EcoPro-abonnementsplannen die verkrijgbaar zijn via https://www.brother.be/nl-be/ecopro ("Onze Site"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig voordat u zich abonneert op een Plan. Deze Voorwaarden vertellen u wie wij zijn, wat u krijgt als onderdeel van het Plan, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moet doen als er een probleem is en andere belangrijke informatie. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of indien u vragen heeft over deze Voorwaarden, dient u geen bestelling te plaatsen en ons te contacteren via WhatsApp.

Uw gebruik van Onze Site is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen. Onze Site wordt gepubliceerd door een filiaal van Brother International Europe Limited, dat in Nederland opereert en de gegevens op Onze Site worden gehost door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521 (Tel: +353 (1) 2953826)

 

1. INFORMATIE OVER ONS EN HOE ONS TE CONTACTEREN

Wie we zijn. Wij zijn een filiaal van Brother International Europe Limited dat in Nederland actief is. Het adres van ons filiaal is Zanderij 25, Amstelveen, Nederland, 1185ZM. Ons geregistreerde BTW-nummer is NL863205604B01. Brother International Europe Limited is een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming met statutaire zetel te Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester, M34 5JE. Het registratienummer van de onderneming is 00664172.

Ons contacteren. WhatsApp Live Chat
Live chatten met ons klantenserviceteam.
Beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08u30 tot 17u30.

Chatten
Open WhatsApp.
Scan de QR code met uw camera, klik hier om te chatten of voer +32 460 232 922 in WhatsApp in.

U contacteren. Als wij contact met u moeten opnemen, zullen wij het contactnummer, e-mailadres of postadres gebruiken dat u ons in uw Account hebt verstrekt. Van tijd tot tijd kunnen wij (en/of onze verzendpartners) ook gebruik maken van SMS, WhatsApp of andere messenger services, wanneer u ons daar toestemming voor geeft, om u te voorzien van updates over bestellingen en verzendingen. Voor meer informatie over hoe en waarom wij contact met u opnemen, en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens (zoals uw contactgegevens) verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.

"Schrijven" omvat ook e-mails. Wanneer wij de woorden "schriftelijk" of "geschreven" in deze Voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mails.

 

2. HOE DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP U

Wij bieden EcoPro abonnementen aan voor consumenten en zakelijke klanten. Indien enig deel van deze Voorwaarden alleen betrekking heeft op consumenten of zakelijke klanten dan vermelden we dit duidelijk hieronder.

U bent een consument als u een individu bent en u zich abonneert op een Plan geheel of hoofdzakelijk voor persoonlijk gebruik, in plaats van voor gebruik in verband met uw handel, bedrijf, ambacht of beroep.

Indien u een zakelijke klant bent, vormen deze Voorwaarden (samen met de documenten waarnaar in deze Voorwaarden wordt verwezen) de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw Plan. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte, presentatie, verzekering of garantie die door of namens ons is gedaan of gegeven en die niet in deze Voorwaarden is opgenomen.

Voor de aankoop van Brother-producten gelden andere voorwaarden. Ga naar Verkoopvoorwaarden web voor een exemplaar van de voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van Brother-producten.

 

3. HOE TE ABONNEREN EN UW ABONNEMENT TE ACTIVEREN

Wie kan zich abonneren? Wij leveren Inkt/Toner als onderdeel van een Plan dat via onze Belgische website is aangeschaft, uitsluitend aan adressen in België. Als u zich op een Plan wilt abonneren en Inkt/Toner op een ander adres wilt ontvangen, raadpleeg dan ons wereldwijde adresboek, of neem contact op met ons via WhatsApp.

Hoe abonneert u zich? U abonneert zich op een Plan op Onze Site. Zodra u het Plan hebt geselecteerd waarop u zich wilt abonneren, wordt u door een reeks instructies op het scherm door het afrekenproces geleid. Door op de knop "Bestelling verzenden" aan het einde van het betalingsproces te klikken, gaat u een bindende overeenkomst met ons aan voor het Plan dat in uw bestelling is uiteengezet, hetgeen inhoudt dat u maandelijkse betalingen verricht vanaf de datum waarop uw abonnement wordt geactiveerd totdat uw Plan wordt geannuleerd. Als onderdeel van het abonnementsproces dient u een account op Onze Site aan te maken (indien u er nog geen heeft) ("Account") en dient u een geldig e-mailadres en de gegevens van een geldige betaalmethode voor de Maandelijkse Kosten op te geven. Zodra u uw bestelling hebt geplaatst, sturen wij u per e-mail een bevestiging van het Plan waarop u zich hebt geabonneerd.

Hoe activeert u uw abonnement? Om Ondersteuning en Inkt/Toner te ontvangen, dient u uw abonnement te activeren door compatibele inkt- en tonercartridges in uw printer te plaatsen. Uw abonnement gaat in op de datum waarop u uw abonnement activeert ("Startdatum Abonnement") en wij sturen u een e-mail ter bevestiging van de Startdatum van uw Abonnement.

 

4. UW PLAN

Startdatum Abonnement en duur. Uw Plan gaat in op de Startdatum van het Plan/Abonnement en loopt door totdat u of wij het in overeenstemming met deze Voorwaarden opzeggen ("Planperiode").

Plan Pagina's. Elke maand controleren wij hoeveel pagina's u afdrukt. Elk Plan omvat een bepaald aantal pagina's dat u in elke maand mag afdrukken als onderdeel van uw abonnement ("Plan Pagina’s"). Het aantal inbegrepen Plan Pagina’s varieert van Plan tot Plan. Zie hier voor details over de beschikbare Plannen.

Indien u tijdens de Planperiode niet alle Plan Pagina's in een maand afdrukt, worden de ongebruikte pagina's naar de volgende maand overgedragen. U kunt alleen ongebruikte pagina's van de direct voorafgaande maand overhevelen en het overhevelen is gebonden aan een maximum van 100% van de Plan Pagina's waar u recht op heeft in die volgende maand. Het doorgerolde bedrag wordt pas gebruikt als u alle Plan Pagina’s voor die maand heeft afgedrukt. Ongebruikte pagina's die niet kunnen worden overgedragen gaan verloren en worden niet terugbetaald.

Indien u in een maand tijdens de Planperiode meer pagina's print dan de Plan Pagina's die in uw Plan zijn opgenomen plus ongebruikte pagina's die zijn doorgerold van de vorige maand, worden deze extra pagina's in rekening gebracht tegen het in uw Plan vermelde tarief voor te veel geprinte pagina's.

Inkt/Toner. Als u nog geen inkt- of tonercartridges in uw printer hebt die klaar zijn voor het abonnement, sturen we u een startset Inkt/Toner zodra u zich abonneert op het Plan. Tijdens de Planperiode zullen we uw gebruik van Inkt/Toner via uw printer monitoren en zullen we u automatisch extra Inkt/Toner toesturen in overeenstemming met uw verbruik, zodat u uw Plan Pagina's en eventuele overschotten kunt afdrukken. De kosten van de Inkt/Toner en de levering ervan op het Belgische adres in uw Account zijn inbegrepen in de Maandelijkse Kosten.

De Inkt/Toner die wij gedurende de Planperiode leveren, kan alleen worden gebruikt in verband met uw Plan. Zodra uw Plan eindigt, zullen deze cartridges niet meer werken en dient u ze aan ons te retourneren. U mag de Inkt/Toner niet doorverkopen en u mag ze uitsluitend in overeenstemming met deze Voorwaarden voor persoonlijke of zakelijke doeleinden (voor zover van toepassing) gebruiken.

Ondersteuning. Tijdens de Planperiode bieden wij Ondersteuning met betrekking tot de Brother printer die u gebruikt in verband met het Plan in overeenstemming met de bestaande fabrieksgarantie van Brother die u voor die printer hebt. Als die garantie is verlopen (of afloopt tijdens de looptijd van uw Plan), dan verlengen we deze door middel van een contractuele garantie voor de duur van uw Plan. Dit is een aanvulling op eventuele wettelijke garantie en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Raadpleeg onze garantiepagina voor meer details over de garantie en informatie over hoe u een garantieclaim kunt indienen.

Recycling. Telkens wanneer wij u Inkt/Toners sturen, ontvangt u tevens een vooraf betaalde retourenveloppe. U dient uw gebruikte cartridges zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren met behulp van deze retourenvelop of ons te contacteren via WhatsApp. Zodra uw Plan is beëindigd, kunt u zich ook van uw printer ontdoen door deze naar ons op te sturen. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de hieraan verbonden kosten voor uw rekening. Details over hoe u dit kunt doen, vindt u op onze recyclagepagina. Als u de printer naar ons opstuurt, wordt deze ons eigendom en kunnen wij de printer naar eigen goeddunken opknappen, hergebruiken of van de hand doen.

 

5. PRIJS EN BETALING

Prijsinformatie. U kunt uw Factureringsdatum, gebruik, eventuele promotie-/proefperiode, maandelijkse abonnementskosten en eventuele extra kosten op elk gewenst moment controleren en/of uw betalingsmethode beheren via uw Account, waartoe u toegang hebt via de Brother Mobile Connect App.

Wat en wanneer u moet betalen. U moet Maandelijkse Kosten betalen voor uw gebruik vanaf de begindatum van het Plan totdat uw Plan wordt beëindigd. Deze kosten bestaan uit de maandelijkse abonnementskosten zoals uiteengezet in uw Plan en eventuele van toepassing zijnde extra kosten voor die maand, eveneens zoals uiteengezet in uw Plan ("Maandelijkse Kosten"). De Maandelijkse Kosten worden aan het einde van elke factureringsmaand in rekening gebracht op de Factureringsdatum in uw Account ("Factureringsdatum").

Betalingsmethode. U dient te allen tijde gedurende de Planperiode een geldige betaalmethode in uw Account te hebben opgenomen. U geeft ons toestemming om de Maandelijkse Kosten op of na de Factureringsdatum in rekening te brengen bij uw betaalmethode in elke maand gedurende de Planperiode.

Proefperiode en promoties. Van tijd tot tijd kunnen wij u een proef- of actieperiode aanbieden, gedurende welke u geen abonnementskosten voor uw Plan in rekening worden gebracht (maar eventuele kosten voor overschrijding van de abonnementsduur zijn nog wel van toepassing). De duur van een proef- of actieperiode wordt vermeld in uw Account. Indien u het Plan na afloop van de proef- of actieperiode niet wenst voort te zetten, dient u uw Plan voor het einde van de proef- of actieperiode te annuleren. De maandelijkse Kosten zullen van toepassing zijn vanaf de dag dat uw proef- of actieperiode afloopt. U kunt het Plan slechts eenmaal per Brother-printer en per Account uitproberen.

Facturen. Wij sturen u een factuur per e-mail. Indien u een papieren factuur wenst, gelieve ons te contacteren via WhatsApp.

Niet-betaling. Als wij niet in staat zijn om uw betaling te innen, hetzij door het vervallen van uw betaalmethode, onvoldoende saldo of anderszins, zullen wij contact met u opnemen om te proberen uw betaling te innen. Indien wij niet in staat zijn om de betaling binnen 7 dagen na de geplande betaaldatum van u te innen, kunnen wij uw Plan opschorten totdat wij in staat zijn om de betaling te innen. Als we niet in staat zijn om contact met u op te nemen of als u niet in staat bent om de betaling binnen 13 dagen na de geplande betaaldatum te regelen, kunnen we uw Plan beëindigen.

Door ons aangebrachte wijzigingen aan uw Plan. Wij kunnen onze abonnementsplannen en de prijs van onze service van tijd tot tijd wijzigen om stijgingen in productiekosten, salarissen of brandstofenergiekosten te weerspiegelen.  Wij zullen u echter ten minste 30 dagen van tevoren van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen en dergelijke wijzigingen zullen niet van toepassing zijn tot het begin van de volgende facturatiemaand na het verstrijken van een dergelijke kennisgeving. In geval van een prijsverhoging kunt u uw Plan kosteloos annuleren in overeenstemming met artikel 8 en 9, binnen een periode van 30 dagen na kennisgeving.

Door u aangebrachte wijzigingen aan uw Plan. U kunt uw Plan eenmaal in een facturatiemaand upgraden of downgraden door een andere optie te selecteren in de Brother Mobile Connect App of door contact op te nemen met ons Contact Center. Als u uw Plan opwaardeert of verlaagt, is het volgende van toepassing:

(a) Als u verlaagt (d.w.z. een lager geprijsde optie selecteert die minder Planpagina's omvat):
• De verlaagde maandelijkse vergoeding en Planpagina’s vergoeding zullen van toepassing zijn vanaf de eerste dag van uw volgende facturatiemaand; en
• Voor de huidige facturatiemaand worden uw oude maandelijkse kosten in rekening gebracht; 
• Aan het einde van de facturatiemaand waarin u verlaagt, zullen we uw oude Planpagina’s vergoeding gebruiken om eventuele extra kosten te berekenen en uw nieuwe Planpagina’s vergoeding om eventuele rollover te berekenen.

(b) Als u opwaardeert (d.w.z. een hoger geprijsde optie met meer Planpagina's selecteert):
• De verhoogde Planpagina’s vergoeding wordt onmiddellijk toegepast; en
• De nieuwe hogere maandelijkse vergoeding geldt voor de huidige facturatiemaand; en
• We zullen uw verhoogde Planpagina’s vergoeding gebruiken om eventuele extra kosten en eventuele rollover aan het einde van de huidige facturatiemaand te berekenen.

(c) Als u zich binnen een proefperiode of promotieperiode bevindt wanneer u uw Plan opwaardeert of verlaagt, wordt uw proefperiode of promotieperiode niet beïnvloed. U hebt geen recht op een verlenging van uw huidige proef- of promotieperiode als gevolg van een upgrade of downgrade.

 

6. UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Gebruik van uw Plan. U mag uw Plan of de diensten die wij als onderdeel daarvan aan u leveren niet gebruiken voor of in verband met illegale activiteiten. Indien u een zakelijke gebruiker bent, mag u uw Plan niet gebruiken ter bevordering van professionele afdruk- of kopieeractiviteiten (direct of indirect).

Compatibiliteit met printers. U bent er als enige verantwoordelijk voor dat uw Brother-printer compatibel is met het Plan dat u als onderdeel van uw bestelling selecteert. Zie voor meer informatie over de Brother printermodellen die geschikt zijn voor gebruik met EcoPro-abonnementsplannen.

Uw printer. U moet uw Brother-printer gebruiken in overeenstemming met alle specificaties, handleidingen en instructies die door of namens ons zijn verstrekt.

Externe connectiviteit. Gedurende de hele Planperiode geeft u ons toestemming om op afstand toegang te krijgen tot de hardware of software van uw Brother-printer, deze te controleren en aan te passen en om van uw Brother-printer alle informatie te ontvangen die wij nodig achten voor het leveren van het Plan zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U dient er op eigen kosten voor te zorgen dat uw Brother-printer te allen tijde tijdens de Planperiode is aangesloten op internet en correct is geconfigureerd om uw gebruiksgegevens met ons te delen. Als u dit niet doet, kunnen wij mogelijks geen Inkt/Toner of Ondersteuning leveren, maar kan het zijn dat u toch moet betalen. Voor meer details over ons gebruik van uw informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.

Beëindiging wegens niet-gebruik. Als u uw Plan niet gebruikt of uw Brother-printer gedurende meer dan 3 opeenvolgende maanden niet is aangesloten op ons netwerk, kunnen we uw Plan beëindigen door u hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Installatie van updates. Als u de door ons geleverde updates niet binnen een redelijke termijn installeert, zijn we niet aansprakelijk voor eventuele daaruit resulterende tekortkomingen bij de naleving of het onvermogen om uw Plan te gebruiken.

 

7. ALS ER EEN PROBLEEM IS

Inspectie. U dient de Inkt/Toner en alle andere accessoires of onderdelen die wij u bij levering toesturen, te inspecteren. Als u defecten of problemen constateert, neem dan onmiddellijk contact op met ons via WhatsApp.

Hoe ons te vertellen over problemen. Als u vragen of klachten heeft over onze diensten of u denkt dat een factuur of informatie in uw bevestigingsmail of uw Account niet klopt, neem dan contact met ons op. U kunt onze FAQ's bekijken of contact opnemen met ons via WhatsApp.

Opschorting van onze diensten. We kunnen onze diensten opschorten als dat nodig is voor belangrijke zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld als we technische problemen moeten oplossen, technische wijzigingen moeten aanbrengen of andere wijzigingen in onze diensten moeten aanbrengen als reactie op wijzigingen in wetten of wettelijke vereisten. Als wij onze diensten moeten opschorten, zullen wij schriftelijk contact met u opnemen voordat wij dit doen en u zult geen kosten dragen voor de periode gedurende welke onze diensten zijn opgeschort.

Uw wettelijke rechten als consument. Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die wij als onderdeel van uw Plan aan u als consument leveren, zijn zoals beschreven, geschikt zijn voor het beoogde doel en van voldoende kwaliteit zijn. Als consument heeft u wettelijke rechten met betrekking tot producten die niet aan deze normen voldoen. Dit kan onder meer het recht inhouden om het betreffende product af te wijzen, om reparatie of vervanging te verzoeken, ons te vragen een dienst opnieuw te verrichten en/of uw geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen en/of een schadevergoeding te ontvangen. Niets in deze Voorwaarden zal deze wettelijke rechten beïnvloeden.

Uw rechten als zakelijke klant.
(a) Wij garanderen dat de producten die wij aan u leveren als onderdeel van uw Plan: a) in alle wezenlijke opzichten overeenstemmen met hun beschrijving; b) vrij zijn van wezenlijke gebreken in ontwerp, materiaal en afwerking; en c) van voldoende kwaliteit zijn (in de zin van de Belgische wetgeving, zoals het Wetboek Economisch Recht). Wij garanderen ook dat de diensten die wij leveren zullen worden uitgevoerd met redelijke zorg en vaardigheid.

(b) Indien u ons binnen 30 dagen na levering schriftelijk meldt dat een product niet voldoet aan de hierboven beschreven garantie, zullen wij, naar onze keuze, het defecte product repareren of vervangen, de dienst opnieuw uitvoeren (alleen voor diensten) of de prijs van het defecte product volledig terugbetalen, op voorwaarde dat u ons een redelijke kans geeft om het product te onderzoeken en u het product op onze kosten aan ons retourneert.

(c) Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet voldoen van een product aan de garantie in deze paragraaf indien: a) u een dergelijk product verder gebruikt nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van het defect; b) het defect ontstaat omdat u de productspecificatie of onze andere schriftelijke instructies met betrekking tot de opslag, installatie, inbedrijfstelling, gebruik of onderhoud van het product niet heeft opgevolgd; c) u het product wijzigt of repareert zonder onze schriftelijke toestemming; of d) het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, of abnormale werkomstandigheden.

De bepalingen van dit artikel 7 zijn ook van toepassing op alle gerepareerde of vervangende producten die door ons worden geleverd.

 

8. UW RECHTEN OM UW PLAN TE ANNULEREN

Recht om u te bedenken. U kunt uw Plan op elk moment opzeggen voordat u uw abonnement activeert. U ontvangt dan een volledige terugbetaling van alle bedragen die u voor uw Plan hebt betaald en u zult niet voor enig gebruik worden gefactureerd.

Indien u een consument bent, hebt u tevens het recht om binnen 14 dagen na de datum waarop u uw eerste levering van Inkt/Toner hebt ontvangen, u te bedenken en uw Plan te annuleren. U ontvangt dan een volledige terugbetaling van alle bedragen die u voor uw Plan hebt betaald. Indien u uw abonnement echter gedurende deze periode hebt geactiveerd, zijn wij gerechtigd u kosten in rekening te brengen voor de pagina's die u hebt afgedrukt vanaf het moment van activering tot het moment waarop u ons van uw annulering op de hoogte stelt. Deze kosten zullen een percentage van de maandelijkse abonnementskosten zijn, gelijk aan het percentage van de Plan Pagina's die u hebt afgedrukt gedurende die periode.

Beëindigen van uw Plan. U kunt uw Plan te allen tijde beëindigen door ons hiervan in kennis te stellen. U zult de service van ons blijven ontvangen en Maandelijkse Kosten verschuldigd zijn tot het einde van de dan lopende factureringsmaand, op welk moment uw Plan eindigt.

 

9. HOE U UW PLAN KAN BEEINDIGEN (OOK ALS U EEN CONSUMENT BENT EN VAN GEDACHTEN BENT VERANDERD)

Vertel ons dat u uw Plan wilt beëindigen. Indien u uw Plan met ons wenst te beëindigen in overeenstemming met uw rechten zoals uiteengezet in deze Voorwaarden of uw wettelijke rechten, dient u ons dit te laten weten. U kunt dit doen:

(a) Door gebruik te maken van het EcoPro-dashboard, dat u kunt openen via de Brother Mobile Connect App.

(b) Via WhatsApp of via het Modelformulier voor Annulering. Vermeld uw naam, adres, ordernummer en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres.

(c) Per post. Print het formulier uit en stuur het naar ons op het adres dat op het formulier staat. Of adresseer het schriftelijk aan ons op dat adres, met inbegrip van de details van wat u hebt gekocht, wanneer u het hebt besteld of ontvangen en uw naam en adres.

Uw verplichting om Inkt/Toner te retourneren. Als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten om van gedachten te veranderen, uw Plan te beëindigen of defecte inkt- of tonercartridges te weigeren, dient u deze aan ons te retourneren met gebruikmaking van de vooraf betaalde retourenvelop die wij u hebben toegezonden - neem hier contact met ons op als u deze kwijt bent.

Als u gebruik maakt van uw recht om u te bedenken, moet u de Inkt/Toner die wij u hebben toegestuurd binnen 28 dagen nadat u ons hebt meegedeeld dat u van gedachten wilt veranderen, retourneren.

 

10. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (b) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken; (c) opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; (d) elke andere zaak met betrekking waartoe het ons niet is toegestaan onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken onder de toepasselijke wetgeving.

Als u een consument bent:

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor schending van uw wettelijke rechten met betrekking tot EcoPro abonnementen, die niet zijn: zoals beschreven en overeenkomen met informatie die wij aan u hebben verstrekt en elk monster/voorbeeld of model dat u heeft gezien of onderzocht; van voldoende kwaliteit; en, geschikt voor elk bijzonder doel dat aan ons bekend is gemaakt.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die niet op redelijk voorzienbare wijze voortvloeit uit of in verband met deze Voorwaarden. Verlies of schade is voorzienbaar als het duidelijk is dat het zal gebeuren of als, op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, zowel wij als u wisten dat het zou kunnen gebeuren.

Indien u een consument bent, leveren wij het Plan aan u uitsluitend voor huishoudelijk en privégebruik. Indien u het Plan gebruikt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt zoals hieronder uiteengezet.

Indien u een zakelijke klant bent:

Behalve voor zover uitdrukkelijk hierboven vermeld:

(a) zijn wij niet aansprakelijk jegens u, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht, of anderszins, voor winstderving, of enige indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons; en

(b) onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle overige verliezen voortvloeiende uit of verband houdende met een tussen ons gesloten contract, ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, is beperkt tot het totaal van de door u in het kader van uw abonnement betaalde bedragen.

 

11. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

Informatie die uw Brother-printer naar ons stuurt. Gedurende de hele Planperiode stuurt uw Brother-printer ons alle informatie die wij nodig achten om u het Plan te kunnen aanbieden, waaronder (zonder beperking) data en tijdstippen van afdrukken, het aantal afgedrukte pagina's, het formaat van het gebruikte papier, het serienummer van de printer, de status van de levering en informatie over de inktpatronen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring.

Het up-to-date houden van uw informatie. U dient ervoor te zorgen dat de informatie die u ons verstrekt te allen tijde up-to-date wordt gehouden en, in het bijzonder, dat uw e-mail- en postadressen accuraat zijn, zodat wij prompt contact met u kunnen opnemen en de Inkt/Toner aan u kunnen leveren. Indien u uw gegevens niet up-to-date houdt, is het mogelijk dat u geen facturen, Inkt/Toner of andere informatie van ons kunt ontvangen, maar dat uw Plan nog steeds bij u in rekening wordt gebracht.

 

12. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

Wijzigingen. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien en wijzigen, om welke reden dan ook, inclusief om wijzigingen in relevante wetten en regelgevende vereisten weer te geven. Indien wijzigingen in deze Voorwaarden van wezenlijk belang zijn voor uw rechten uit hoofde van deze Voorwaarden, zullen wij u 30 dagen voor de implementatie op de hoogte stellen van deze wijzigingen, in welk geval het u vrij staat uw Plan kosteloos te beëindigen.

Overdracht. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden naar eigen goeddunken toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij en wij blijven aansprakelijk voor het handelen en nalaten van een onderaannemer alsof het ons eigen handelen en nalaten betrof.

U mag uw rechten of uw verplichtingen onder deze Voorwaarden alleen toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij als wij daar schriftelijk mee instemmen.

Rechten van derden. Dit contract is tussen u en ons. Geen derde partij zal het recht hebben om deze Voorwaarden af te dwingen, onder enige toepasselijke lokale wetgeving.

Splitsbaarheid. Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig of ongeldig is, komen u en wij niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de betreffende paragraaf, en dat de overige paragrafen volledig van kracht blijven.

Verklaring van afstand. Onze vertraging of nalatigheid bij het uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht voor consumenten. Deze Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en u kunt een procedure met betrekking tot uw abonnement aanhangig maken bij de Belgische rechtbanken.

Bovendien kunt u, indien u een consument bent en woonachtig in de Europese Unie, een klacht indienen bij het door de Europese Commissie ontwikkelde "Online Platform voor Conflictoplossing" om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de verkoop van EcoPro abonnementen. U kunt toegang krijgen tot het Online Platform voor Conflictoplossing op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jurisdictie en toepasselijk recht voor zakelijke klanten. Elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons of het onderwerp van het contract of de vorming ervan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht en de rechtbanken van België hebben exclusieve bevoegdheid om een dergelijk geschil of claim te beslechten.

WEEE, batterijen en afvalverpakking. Voor meer informatie over hoe wij voldoen aan de milieuvoorschriften, raadpleegt u onze pagina over Milieu en Duurzaamheid.

Vergoeding voor het afdrukken van auteursrechtelijk beschermde werken. Het is mogelijk dat in uw jurisdictie bepaalde (auteurs)taksen van toepassing zijn op drukactiviteiten. Waar van toepassing is het uw uitsluitende verantwoordelijkheid om deze wetgeving na te leven. Enige bedragen die onder zulke wetgeving betaald dienen te worden, kunnen niet op ons worden verhaald.

 

Modelformulier voor Annulering

(Dit formulier alleen invullen en terugsturen indien u de overeenkomst wenst op te zeggen)
Aan Brother International Europe, Zanderij 25, Amstelveen, Netherlands, 1185ZM

QR Code Whatsapp Support

WhatsApp Live Chat

Live chatten met ons klantenserviceteam
Beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 08u30 tot 17u30.

Chatten
1. Open WhatsApp
2. Scan de QR code met uw camera, klik hier om te chatten of voer +32 460 232 922 in WhatsApp in

Waarom WhatsApp

End-to-end encryptie
Deel foto's en video's rechtstreeks in de chat
Real-time gesprekken met echte medewerkers