1. Home Brother
  2. Over ons
  3. Milieu en Duurzaamheid
  4. Conformiteit en levenscyclus van onze producten

De levenscyclus van onze producten

Onze producten worden ontworpen in Japan, waar ze worden uitgerust met energiebesparende technologie om te voldoen aan Europese wet- en regelgeving.
Onze productiefaciliteiten zijn gelokaliseerd in Azië. Er wordt op milieuvriendelijke wijze geproduceerd door energieverbruik, CO2 -uitstoot en afval te beperken.
We verpakken onze producten zo efficiënt mogelijk en gebruiken recycleerbaar materiaal om de hoeveelheid afval te verminderen.
Verschillende producttypes als printers, scanners en labelprinters worden samen getransporteerd om de CO2-uitstoot te verlagen.
Om energie, papier, toner en inkt te besparen, zijn onze toestellen uitgerust met diverse functies als automatisch dubbelzijdig afdrukken en de diepe slaapstand.
Brother toestellen, verbruiksartikelen en verpakkingen worden gratis gerecycleerd. Zo steunen we Cool Earth om regenwouden in stand te houden.

Certificaten, Verklaringen en Richtlijnen

Het hoofdkantoor van Brother in Japan heeft de accreditatie voor ISO 14064, waarin de principes en vereisten voor het kwantificeren en rapporteren van broeikasgasemissies (GHG) zijn vastgelegd. Details over onze emissies zijn te vinden op de Global Brother Site.

REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en heeft als doel de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen. REACH is van toepassing op bedrijven die actief zijn in Europa.

Brother is verplicht informatie te verzamelen over de eigenschappen van de chemische stoffen die worden gebruikt in onze producten. Deze stoffen moeten worden geregistreerd in een centrale database binnen REACH deadlines.

 

REACH Verklaring (NL)

REACH Declaration (EN)

Al onze producten beschikken over een CE-markering, een conformiteitsverklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de relevante vereisten van alle toepasselijke richtlijnen.

De RoHS richtlijn (Restriction of Hazardous Substances, ofwel beperking van gevaarlijke stoffen) maakt nu ook deel uit van deze conformiteitsverklaring.

Brother is een milieubewuste onderneming die voldoet aan drie belangrijke Europese richtlijnen rond afval.

Conform de AEEA-richtlijn voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur heeft Brother doelen gesteld voor het inzamelen, recycleren en terugwinnen van materiaal dat wordt gebruikt voor de productie van onze toestellen.

De richtlijn inzake batterijen en accu’s heeft als doel het gevaar voor het milieu te beperken door batterijen en accu's in te zamelen. Al onze Europese verkoopkantoren zijn lid van een conformiteitsorganisatie die batterijen inzamelt en recycleert. 

De richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval richt zich op vier aspecten van afvalbeheer: preventie, hergebruik, recyclage en terugwinning. Verpakkingen worden zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk ontworpen zodat er een minimum aan afval overblijft dat kan worden gerecycleerd.

De Ecodesign of Energy Related Products Richtlijn is een Europese wetgeving over ecologische vereisten voor energiegerelateerde producten. De bedoeling is om het energieverbruik en de impact op het milieu van een product te verminderen tijdens de ontwerpfase. Daarnaast is Brother lid van EuroVAprint, een vereniging van fabrikanten van beeldbewerkingsapparatuur die vrijwillig een overeenkomst zijn aangegaan om voortdurend het energieverbruik van de industrie te optimaliseren.

Environmental certification

Ecolabels

Veel Brother producten voldoen aan de energiezuinige voorwaarden om internationaal erkende milieulabels te mogen dragen.

SDS documenten

SDS documenten bevatten informatie over fysieke, chemische en toxicologische eigenschappen van onze producten.

SDS document aanvragen