Milieubeheer - De milieustrategie van de Brother Group

Het uitvoeren van activiteiten ter bevordering van een duurzame maatschappij onder de slogan "Brother Earth"

Conform het Wereldwijde Handvest van de Brother Group dat is opgesteld in 1999 belooft de Brother Group de maatschappij te helpen bij het bereiken van een duurzame ontwikkeling door actief en voortdurend de milieubelasting van alle activiteiten ten behoeve van groei van de groep in overweging te nemen. De Brother Group heeft ook het Milieubeleid van de Brother Group opgesteld om een zakelijke onderneming te worden die milieubewuste producten levert waarbij in de gehele levenscyclus van het product het milieu in acht wordt genomen en om alle medewerkers wereldwijd te stimuleren het milieu te beschermen.

Om de inspanningen onder het Wereldwijde Handvest en het Milieubeleid te versterken, heeft de Brother Group het "Brother Earth"-logo en de bijbehorende slogan gecreëerd. Dit logo en deze slogan staan symbool voor de milieu-activiteiten van de groep met de uniforme boodschap "Samen werken aan een beter milieu".

Onder de Brother Earth-slogan wordt elke medewerker gevraagd zich steeds meer te richten op milieubewuste aspecten in al onze activiteiten ten behoeve van een duurzame samenleving.

Toepassing van het milieubeleid in milieu-activiteiten

Het milieubeleid van de Brother Group is gebaseerd op het Wereldwijde Handvest van de Brother Group en bevat een overzicht van de specifieke concepten van milieu-activiteiten. Het vormt een uniform milieubeleid voor de volledige groep en daarom ontwikkelt Brother wereldwijd activiteiten om het milieu te beschermen en nieuwe waarde te leveren, niet alleen via productprestaties en kwaliteit maar ook milieu-overwegingen.

Basisfilosofie

De Brother Group zet zich positief en voortdurend in om de milieubelasting van alle aspecten van onze bedrijfsvoering te verlagen, zodat de maatschappij zich duurzaam kan ontwikkelen.

Basismilieubeleid

Zorg voor het milieu vormt de hoeksteen van alle activiteiten. Veiligheid en milieubelasting zijn de primaire overwegingen in alle fasen van de levenscyclus van een product, van het ontwerp, de ontwikkeling, de productie, het gebruik en het wegwerpen tot hergebruik en recycling.

recycling-cool-earth

Cool Earth

Brother heeft een jarenlange samenwerking met Cool Earth om de planeet te beschermen. Door te recycleren kan je ons daarbij helpen.

Ontdek onze samenwerking

environment-and-sustainability-click-for-the-earth

Klik voor de Aarde

Met één klik kan je je steentje bijdragen aan het behoud van het wereldwijde milieu.

Klik voor de Aarde