1. Home Brother
  2. Business
  3. Resource Hub
  4. Blog
  5. Milieu
  6. Hoe kunnen we evolueren naar duurzaam printen?
Recycleerbare Brother-tonercartridges tegen een achtergrond van felgroene bladeren

Hoe kunnen we evolueren naar duurzaam printen?

Goed ondernemerschap betekent nadenken over hoe wij ons verbruik van energie en hulpbronnen in het algemeen kunnen verminderen.

Milieubehoud is een van de grootste uitdagingen voor iedereen die technologie gebruikt en de printsector vormt hierop geen uitzondering. 

Uit onderzoek van de onafhankelijke analisten van Quocirca blijkt dat de impact op het milieu tegen 2025 de belangrijkste prioriteit zal zijn voor Amerikaanse en Britse bedrijven, waarbij 60% ernaar streeft om in 2060 neutraal te zijn1.

Bedrijven voeren systemen in voor milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), niet alleen omdat ze dat willen, maar ook omdat ze daartoe verplicht zijn, door regelgeving of door verwachte Europese regels voor duurzaamheidsrapportage voor beursgenoteerde bedrijven.

Er is ook een reputatieaspect aan verbonden. Uit onderzoek van Deloitte in 2021 bleek dat klimaatverandering en milieubescherming de grootste zorg waren voor millennials en 60% van de millennials en leden van generatie Z vreesden dat ‘bedrijfsleiders’ niet genoeg deden om het milieu te beschermen.

Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat uw printerpark bijdraagt aan uw duurzame printdoelstellingen?

Groen printen is meer dan alleen een oefening op papier

Voetteksten van e-mails waarin ontvangers wordt gevraagd 'denk aan het milieu voordat u gaat printen' zijn de afgelopen twintig jaar een cliché geworden. Maar het onderzoek van Quocirca bevestigt dat bedrijven verantwoord milieuvriendelijk afdrukken zien als een deel van de oplossing om hun activiteiten duurzamer te maken.

Dit kan betekenen dat de impact van de inkt of toner die wordt gebruikt om te printen, de cartridges zelf en de energie die nodig is om de printer te laten werken, worden beoordeeld.

Maar dit zijn slechts de meest voor de hand liggende elementen. Er moet ook rekening worden gehouden met de energie en de grondstoffen die bij de productie van die cartridges en in de apparaten zelf worden gebruikt, en met de transportkosten. Weggegooide inkt- of tonercartridges - of gewoon verwaarloosde hardware - dragen bij tot de toename van elektronisch afval. Daarom worden printers en cartridges opgenomen in het EU-actieplan voor de circulaire economie, dat ervoor moet zorgen dat producten herstelbaar of op z'n minst recycleerbaar zijn2.

Vraag aan leveranciers informatie over de voor de productie van apparatuur gebruikte hulpbronnen, het energieverbruik, de koolstofuitstoot, enz. Dit is een startpunt om uw impact op het milieu te bepalen en te beheren.

Managers moeten het probleem in zijn geheel kunnen zien. Dat betekent dat ze het gebruik moeten kunnen volgen en de efficiëntie garanderen, zowel op het niveau van de cartridge, de printer als de organisatie.

Dit is waar recyclingprogramma's voor cartridges, beheerde printservices en de in energiezuinige apparaten ingebouwde intelligentie een rol spelen. Net zo belangrijk zijn printbeheerservices die u volledig inzicht geven in uw printgebruik, zodat u niet-duurzaam printgedrag gedurende de gehele levenscyclus van apparaten kunt aanpakken.

Maak de impact van duurzaam printen zichtbaar

Het herstelbaar maken van printers is een goede zaak, maar bedrijven moeten printers ook effectief kunnen monitoren om problemen op te sporen voordat ze zich voordoen. Ze moeten toegang hebben tot gekwalificeerde technici om de reparaties uit te voeren. Als printers op afstand worden bijgewerkt, kunnen ze gedurende de hele levenscyclus geoptimaliseerd worden, zonder dat een update ter plaatse nodig is.

Door het gebruik van cartridges en apparaten bij te houden, kunt u ook de rentabiliteitsanalyse aantonen voor meer gerichte maatregelen om verspilling tegen te gaan, zoals het vervangen van elektronische handtekeningen voor bepaalde documenten en het herontwerpen van workflows. Dit geeft u het bewijs dat u nodig heeft om gebruikers ervan te overtuigen verantwoord af te drukken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van milieuvriendelijk dubbelzijdig printen en conceptmodus.

Het betekent ook dat het beheer van verbruiksartikelen kan worden gestroomlijnd, waarbij inkt en toner alleen worden besteld wanneer nodig. Hiermee wordt vermeden dat ze herhaaldelijk besteld, opgeslagen en vervolgens vergeten worden. Dit roept de vraag op of u gebruikte cartridges gemakkelijk kunt inleveren, en of uw leverancier recyclage of herfabricage aanbiedt om ervoor te zorgen dat ze niet op de stortplaats belanden.

Dit alles zorgt ervoor dat uw inspanningen voor meer duurzaamheid gegevensgestuurd, traceerbaar en zichtbaar zijn. Dat is belangrijk voor printergebruikers, duurzaamheidsmanagers van bedrijven en externe belanghebbenden, van aandeelhouders tot milieugroepen.

Dus als u de overstap naar duurzamer printen wilt maken, kijk dan hier.

 

1 https://print2025.com/wp-content/uploads/Quocirca-Sustainability-Trends-2022-Exec-Summary-0322-ToC.pdf
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098

Meer artikels over Brother Blog | Tips voor milieuvriendelijk ondernemen

Dit vind je wellicht ook leuk...

Terug naar boven