1. Home
 2. Promoties
 3. Win een droomvakantie met Brother P-touch

15 geweldige vakanties te winnen*

 

Als je € 5.000 kon spenderen aan je droomvakantie, waar zou jij dan naartoe gaan? Met de familie naar de zon? Op avontuur in de bergen? Een romantische citytrip? Of een adembenemende cruise op de Middellandse Zee?

Koop een deelnemende Brother P-touch labelprinter en maak kans* op die once-in-a-lifetime vakantie van je dromen.

Om deel te nemen bekijk je eenvoudigweg de onderstaande video, beantwoord je de prijsvraag en vul je je gegevens in.

Veel succes!

 

(Klik hier als het onderstaande formulier niet correct wordt weergegeven.)

 

* Aanbod onder voorwaarden. Actie geldig voor aankopen verricht van 1 september t/m 31 december 2018. Deelnemen kan t/m 31 maart 2019.

Koop een van deze modellen om deel te nemen

A man and a woman in a smart modern office use their computers to design and print labels to a Brother P-touch label printer

Organiseer je kantoor en woning

Brother P-touch labelprinters zijn het perfecte hulpmiddel om je kantoor of woning te organiseren. Markeer de inhoud van mappen, voorzie koffers van je naam en adres of gebruik onze labels voor eender welke toepassing.

Bovendien is het nu het ideale moment om een labelprinter te kopen, want je maakt kans om een droomvakantie te winnen!

 

Bekijk ons labelprinter gamma

Deze Algemene voorwaarden krijgen voorrang in het geval van tegenstrijdigheden of onregelmatigheden met of in andere communicatie, zoals reclame of promotionele materialen voor de campagne Brother P-touch. Deelnemers aan de campagne Brother P-touch gaan akkoord met deze Algemene voorwaarden.

Organisator: Brother International Europe Limited, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester, M34 5JE, Verenigd Koninkrijk.

Administrateur: TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH, Verenigd Koninkrijk.

1. Deelnamevoorwaarden: Aan deze Actie kunnen alleen inwoners van Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Groot-Brittannië van 18 jaar of ouder deelnemen. Van deelname aan deze Actie uitgesloten zijn de (i) agenten en/of werknemers van dergelijke agenten van de Organisator, (ii) werknemers van de Organisator en zijn groepsbedrijven, (iii) de naaste familieleden van de agenten en werknemers naar wie in deze bepaling wordt verwezen, en (iv) anderen die beroepsmatig bij de Actie of de administratie ervan zijn betrokken.

2. Klanten moeten een van de volgende printers uit het P-touch assortiment van Brother aanschaffen om in aanmerking te komen: PT-H110, PT-D210VP, PT-D400, PT-D450VP, PT-D600VP, PT-P710BT, PT-P750W; zij moeten het serienummer noteren en hun kassabon bewaren als bewijs van aanschaf.

3. Klanten die een geschikte printer aanschaffen en registreren, komen vervolgens in aanmerking voor deelname aan een prijstrekking om kans te maken op een vakantie in Europa.

4. De belangrijkste datums van deze actie zijn:

 • Actieperiode: 1 september 2018 tot 31 december 2018.
 • Registratieperiode: 1 september 2018 tot 31 maart 2019.
 • Prijstrekking: winnaars worden getrokken op 8 april 2019.
 • Prijzen moeten zijn geboekt op uiterlijk: 31 augustus 2019.
 • Alle reizen moeten hebben plaatsgevonden op uiterlijk: 30 september 2020.

5. Deelnemen gaat als volgt:

 • Klanten die in aanmerking komen door een geschikte printer aan te schaffen, worden naar de actiewebsite gestuurd op www.brother.eu/ptouch30 waar zij vóór het einde van de Registratieperiode hun registratiegegevens moeten invullen (naam, telefoonnummer, e-mailadres en serienummer) en de vraag moeten beantwoorden in relatie tot een promotievideo van Brother om kans te maken op een vakantieprijs. Als een klant de vraag goed beantwoordt, doet hij/zij mee aan de prijstrekking. Er geldt een beperking van één inzending per persoon gedurende de Actieperiode.
 • De vakantieprijs wordt afgehandeld door het beheerteam van de Administrateur.
 • Winnaars van de vakanties moeten alle reizen hebben geboekt en voltooid op uiterlijk 30 september 2020. De laatste dag voor uitgaande vluchten is 23 september 2020.

6. De aangeboden Prijs is:

Een vakantie in Europa voor maximaal vier volwassenen (elke winnaar en drie gasten) bestaande uit retourvluchten in economy-class vanaf de voor de winnaar dichtstbijzijnde luchthaven inclusief bagage (1 stuks ruimbagage per persoon), voor maximaal zeven nachten in een 4-sterren hotel op basis van halfpension, retour-transfers op de plaats van bestemming en £500,- aan zakgeld of hetzelfde bedrag in de lokale valuta. Vakanties kunnen redelijkerwijs worden aangepast aan de behoeften en voorkeuren van de winnaar, afhankelijk van beschikbaarheid. Aanvullende prijsvoorwaarden zijn te vinden aan het einde van deze Algemene voorwaarden.

7. Per deelnemende markt kan er één (1) vakantieprijs worden gewonnen.

8. Na beëindiging van de Actie doen alle geldige en correcte inzendingen mee aan een trekking om een winnaar te kiezen. De trekking wordt door een onafhankelijke derde verricht op 8 april 2019.

9.Met de Winnaars word per e-mail en telefonisch contact opgenomen op uiterlijk 21 april 2019. Prijswinnaars moeten binnen 14 kalenderdagen hebben geantwoord om te bevestigen dat zij in aanmerking komen voor de Prijs en dat zij deze accepteren. Er worden maximaal vijf pogingen gedaan om contact met de winnaar op te nemen. Als er geen contact kan worden gemaakt en/of er wordt geen antwoord ontvangen, behoudt de Organisator zich het recht voor om die winnaar te diskwalificeren. De Organisator behoudt zich vervolgens het recht voor om de Prijs aan een reservewinnaar toe te kennen die op dezelfde wijze is geselecteerd. De reservewinnaar is onderworpen aan exact deze Algemene voorwaarden. Gegevens van de vakantieprijs die de winnaar wenst te kiezen (bestemming, datums, gasten) moeten uiterlijk op 31 augustus 2019 zijn bevestigd bij het beheerteam van de Administrateur. Deze uiterste datum kan niet worden verschoven.

10. De winnaars worden gevraagd om hun reisgegevens door te geven (inclusief paspoortinformatie) wanneer het klantenserviceteam van de Administrateur contact met ze opneemt.

11. De Organisator en de Administrateur aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor registraties die onvolledig, onleesbaar, gemanipuleerd, verloren, beschadigd of vertraagd zijn of die de Administrateur niet bereiken.

12. De Organisator en Administrateur behouden zich het recht voor om te controleren of een deelnemer die als Winnaar is geselecteerd voor de prijs in aanmerking komt en of hun inzending geldig is. Als een winnaar, naar het eigen oordeel van de Organisator, niet voor de prijs in aanmerking komt of hun inzending wordt als ongeldig beschouwd, behoudt de Organisator zich het recht voor om die Winnaar te diskwalificeren.

13. De Organisator en de Administrateur behouden zich het recht voor om van klanten verdere bevestiging met betrekking tot het bewijs van aanschaf te eisen, dus bewaar a.u.b. uw kassabon of orderbevestiging. Daarnaast behouden de Organisator en de Administrateur zich het recht voor om registraties te weigeren die, geheel naar hun eigen oordeel, frauduleus of ongeldig zijn.

14. Uw eis wordt als ongeldig beschouwd indien u (inclusief maar niet beperkt tot):

 • Niet in aanmerking komt omdat u geen geschikte Brother P-touch printer heeft gekocht, zoals eerder is aangegeven.
 • Uw inzending niet heeft verzonden op uiterlijk 31 maart 2019, de uiterste inzenddatum.
 • Niet een correct serienummer heeft ingevuld dat op uw geschikte Brother P-touch printer wordt vermeld.
 • Op welke manier dan ook niet aan deze Algemene voorwaarden en aan de corresponderende Algemene voorwaarden van onze partner voldoet, zoals naar het goeddunken van de Organisator en de Administrateur wordt bepaald.

15. De Organisator en de Administrateur behouden zich het recht voor om een prijs te vervangen door een prijs die van dezelfde of grotere waarde is in het geval dat de prijs niet beschikbaar is als gevolg van onvoorziene omstandigheden.

16. Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en mogen niet worden doorverkocht, kunnen niet worden geveild of geruild, en zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten.

17. Voor zover dat is toegelaten door de wet, zullen de Organisator en de Administrateur en hun gelieerde bedrijven in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn om de klant te compenseren of aansprakelijkheid te aanvaarden voor enig verlies, schade of persoonlijk letsel dat zich voordoet tijdens de deelname van de klant aan deze actie of het gebruik van de Prijs. Zij kunnen ook niet de kwaliteit en/of beschikbaarheid van aangeboden diensten garanderen tijdens het gebruik van de prijs en zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig persoonlijk verlies of schade die daaruit voortvloeit. Uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

18. De Organisator gebruikt de ingezonden persoonlijke gegevens alleen voor de administratie van de actie en niet voor andere doeleinden, tenzij wij daar uw toestemming voor hebben. Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk en in overeenstemming met de huidige wetgeving betreffende gegevensbescherming bewaard. Ga naar de Brother website om het Privacybeleid van de Organisator te lezen. U kunt een verzoek tot inzage van uw persoonlijke gegevens indienen, onnauwkeurigheden laten rectificeren, of een verzoek tot verwijdering van uw gegevens indienen door een e-mail te sturen naar brotherptouch@tlcrewards.com. Door aan de Actie deel te nemen gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals hier wordt beschreven. De gegevens van klanten worden aan de Administrateur doorgegeven voor de administratie van de prijzen.

19. De volledige naam en het land van de Winnaar kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar brotherptouch@tlcrewards.com met als onderwerp “Brother P-Touch WL”. Deze informatie is 1 maand na afloop van de Actieperiode beschikbaar voor een periode van minimaal 4 weken.

20. Deze actie wordt beheerd door TLC Marketing UK Ltd (TLC), PO Box 468, Swansea SA1 1RH, Verenigd Koninkrijk. Alle correspondentie met betrekking tot de actie moet worden gericht aan Brother P-touch Campaign, PO Box 468, Swansea SA1 1RH, Verenigd Koninkrijk. Als u om welke reden dan ook problemen ervaart, neemt u contact op met TLC via brotherptouch@tlcrewards.com.

21. Als een van deze bepalingen onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht, zal deze worden opgeheven en verwijderd uit deze Algemene voorwaarden en zullen de resterende bepalingen onverminderd van kracht blijven.

22. Deze Algemene voorwaarden vallen onder de wetgeving van Engeland en Wales en klanten die voor deelname in aanmerking komen onderwerpen zich hierbij onherroepelijk aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Engeland en Wales, voor zover door de wet is toegestaan.

23. Aanvullende gegevens van de prijzen:

 1. De prijspakketten moeten in hun geheel worden aanvaard; vluchten en hotels kunnen niet apart worden ingewisseld. De winnaar en zijn/haar gasten moeten samen met dezelfde vlucht naar de bestemming van de prijs reizen en in hetzelfde hotel verblijven; De winnaar en zijn/haar gasten moeten elk over een geldig paspoort beschikken en alle benodigde en relevante visums hebben (indien van toepassing) om naar de gekozen bestemming van de prijs te reizen. De paspoorten van elk van de reizigers mogen niet binnen 6 maanden na de reisdatums verlopen zijn, tenzij anders door de relevante regelgeving wordt aangegeven. Alle paspoort- en visumvereisten komen volledig voor de verantwoordelijkheid van de betreffende winnaar/gasten. De winnaar en gasten zijn verantwoordelijk voor alle uitgaven die niet uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden genoemd worden als een inbegrepen onderdeel van de prijs. Alle overige kosten en uitgaven die uit de vakantie voortvloeien, waaronder maar niet beperkt tot, een reisverzekering, aanvullende reizen, transfers van/naar de luchthaven van vertrek, excursies, visums (indien van toepassing), inentingen (indien van toepassing), eventuele extra maaltijden en drankjes, extra zakgeld, fooien en andere uitgaven, komen voor rekening van de winnaar en zijn/haar gasten.
 2. Zodra de tickets zijn uitgegeven, zijn deze alleen geldig voor de vluchten, data en tijden die op de tickets zijn aangegeven.
 3. De winnaar en zijn/haar gasten moeten zich houden aan, en zijn onderhevig aan de Vervoersvoorwaarden die door de luchtvaartmaatschappij gepubliceerd zijn.
 4. Naamswijzigingen voor vluchtreserveringen zijn na bevestiging niet toegestaan.
 5. Als een reservering door de winnaar wordt geannuleerd, worden er geen alternatieve tickets afgegeven. Voor alle duidelijkheid: er wordt geen compensatie en/of restitutie gegeven.
 6. Met de vliegtickets kunnen geen frequent flyer- of bonuspunten worden verdiend. Voor deze tickets kan een upgrade worden gekocht tegen contante betaling of met frequent flyer-punten.
 7. Extra’s tijdens de vlucht zijn niet bij de Prijs inbegrepen (extra’s zijn inclusief maar niet beperkt tot, maaltijden en drankjes aan boord).
 8. De winnaar is volledig verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die worden gemaakt in het hotel tijdens het verblijf, inclusief, zonder beperking, kosten van maaltijden, dranken, extra nachten en diensten met de hieraan verbonden belastingen;
 9. Bij het inchecken in het hotel zal om een geldige creditcard of bankpas worden gevraagd voor eventuele extra kosten, zoals bellen vanuit de kamer of andere diensten;
 10. De winnaars zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van hun gast tijdens hun gebruik van de Prijs. De Organisator behoudt zich geheel naar eigen goeddunken het recht voor om de winnaar en/of gasten van deelname aan elk onderdeel van de Prijs uit te sluiten indien de partijen niet de aanwijzingen van de Organisator of van andere, bij de Prijs betrokken bedrijven opvolgen, of indien de winnaar en/of gasten handelen op een manier die een gevaar oplevert voor zichzelf of het publiek of die naar het oordeel van de Organisator op enige andere wijze asociaal is of een verstoring of overlast voor anderen betekent.

V: Hoe kom ik in aanmerking voor deze wedstrijd?

A: Je kan deelnemen aan de wedstrijd als je een van de onderstaande P-touch labelprinters koopt binnen de actieperiode.

 • PT-H110
 • PT-D210VP
 • PT-D400
 • PT-D450VP
 • PT-D600VP
 • P-touch CUBE Plus (PT-P710BT)
 • PT-P750W

V: Tot wanneer loopt de actie?

A: De actie is geldig voor aankopen verricht van 1 september t/m 31 december 2018. Deelnemen kan t/m 31 maart 2019.

V: Wat zijn de prijzen?

A: Via een prijstrekking worden 15 fantastische vakanties verloot met een waarde van maximaal € 5000 elk.

V: Hoe kan ik deelnemen?

A: Het enige wat je hoeft te doen is binnen de actieperiode een product kopen dat in aanmerking komt, het inschrijfformulier invullen (inclusief uw contactgegevens en productinformatie) en een vraag beantwoorden. We sturen je een e-mail en laten je weten of je een vakantie hebt gewonnen na de trekking op 8 april 2019.

V: Waar vind ik het serienummer van mijn product?

A: Het serienummer staat op een sticker aan de onderzijde of achterzijde van je P-touch, of onder de behuizing van de tapecassette (open eerst het deksel).

V: Ik heb nog een vraag. Kunt u mij helpen?

A: Natuurlijk. Stuur een mailtje naar BrotherPtouch@tlcrewards.com en wij helpen u graag verder.

Deze wedstrijd wordt beheerd en gerund door TLC Marketing UK Limited namens Brother International Europe Ltd. Hun contactgegevens zijn:

TLC Marketing
19 Harcourt Street
London
W1H 4HF

 

BrotherPtouch@tlcrewards.com

Inleiding

Het registratienummer van TLC Marketing UK Limited bij ICO [Information Commissioner’s Office (Bureau van de Commissaris voor Informatie)] is Z2323468 en onze inschrijving in het register kunt u hier bekijken. In dit beleid echter, omvatten de termen ‘we/wij’, ‘ons/onze’ en ‘TLC’ alle bedrijven die samen de TLC Group vormen.

Dit beleid zet uiteen hoe TLC persoonlijke informatie gebruikt (en beschermt) - met inbegrip van informatie door het gebruik van onze website en het gebruikmaken van door TLC en onze partners georganiseerde aanbiedingen.

TLC gebruikt persoonlijke informatie en slaat deze op voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van directe-marketingdiensten
 • Het adverteren en op de markt brengen namens klanten en partners
 • Het uitvoeren van onderzoek
 • Het bijhouden van onze eigen rekeningen en documenten
 • Het ondersteunen van en leidinggeven aan onze medewerkers
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en het uitoefenen van onze wettelijke rechten (waaronder gerechtelijke procedures)

Als wij informatie verzamelen voor een bepaald doel en dan van plan zijn het voor een ander doel te gebruiken, vragen we uw toestemming om dat te doen en/of we informeren u daarover indien dit nodig of gepast is. Onze rechtsgronden voor het gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie worden hieronder meer gedetailleerd toegelicht.

TLC is de Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonlijke informatie die verband houdt met mensen die:

 • Hebben ingestemd met het ontvangen van marketinginformatie van TLC;
 • Gebruik hebben gemaakt van aanbiedingen georganiseerd door, namens of samen met TLC;
 • Websites van TLC hebben gebruikt evenals websites die wij namens klanten beheren;
 • Werknemers van TLC en de werknemers van organisaties waarmee we werken;

TLC maakt persoonlijke informatie alleen bekend aan organisaties buiten TLC:

 • Voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en het leveren van een dienst of het uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • Indien wij uw toestemming hebben;
 • Indien wij een gerechtvaardigde reden hebben (onder andere wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn en wanneer wij legitieme belangen nastreven).

Bezoekers van de website en mensen die zich bezighouden met producten, diensten of aanbiedingen

Voor de producten, diensten en aanbiedingen die we verschaffen voor TLC is het nodig om persoonlijke informatie te gebruiken en op te slaan. We zetten ons in voor de privacy van elke persoon die onze websites of websites die we namens een klant beheren, die reageert op onze interactieve advertenties en andere berichten of die zich bezighoudt met onze producten, diensten of aanbiedingen. Wij zetten ons ook in voor transparantie over de manier waarop we persoonlijke informatie gebruiken en mensen informeren over hun rechten in verband met het gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie. Meer informatie over uw rechten is beschikbaar aan het eind van dit beleid.

Soorten persoonlijke informatie en hoe we deze verzamelen:

 • Informatie die u verstrekt door registratie of het invullen van formulieren op deze website. Dit omvat informatie die werd verstrekt op het moment van aanmelding voor diensten die wij aanbieden, het downloaden van informatie die op onze website is geplaatst, de plaatsing van materiaal of het verzoeken om verdere diensten.
 • Ook kunnen we u vragen om informatie in verband met of het gebruikmaken van de aanbiedingen of prijsvragen die door ons of derden worden gesponsord, gepropageerd of aangeboden evenals informatie die u verstrekt als u ons commentaar doorgeeft of een profielformulier invult en wanneer u een probleem met onze website meldt, of informatie die we verkrijgen via uw gebruik van onze dienst en uw bezoeken aan onze website.
 • Andere informatie van uw interactie met onze website, diensten, inhoud en reclame, waaronder computer- en verbindingsinformatie, statistieken over het bekijken van pagina’s, verkeer van en naar de website, advertentiegegevens, IP-adres en standaard weblog-informatie.
 • Wanneer u contact met ons opneemt, bewaren we wellicht een verslag van deze correspondentie.
 • Gegevens over uw bezoeken aan onze website, waaronder, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit nu verplicht is voor onze eigen doelstellingen of anderszins evenals de hulpmiddelen waartoe u toegang hebt.

Waarom we uw persoonlijke informatie verzamelen en hoe we deze gebruiken:

De informatie die we over u hebben, wordt op verschillende manieren gebruikt. Dit zijn de belangrijkste:

 • Voor het leveren van producten of diensten die u heeft aangevraagd.
 • Om u een persoonlijk toegespitste ervaring te bieden en voor beter inzicht in wat u nodig hebt.
 • Om u op de hoogte te stellen van evenementen of actualiseringen waar u om gevraagd hebt of om contact met u op te nemen als wij aanvullende informatie nodig hebben of moeten verstrekken.

Meer specifiek: we gebruiken de informatie die we van u verzamelen voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en voor het leveren van een dienst, product of aanbieding of het uitvoeren van een overeenkomst met u:

 • Om te voldoen aan verzoeken om producten, diensten of aanbiedingen;
 • Om de allerbeste klantendiensten te leveren en voor hulp bij onze interne administratie;
 • Om contact met u op te nemen voor belangrijke informatie betreffende producten, diensten of aanbiedingen, bijvoorbeeld het bevestigen van uw bestelling, u te herinneren aan een komend evenement of u te informeren over veranderingen waar u mee te maken kunt krijgen.

Als u de voor een bepaald(e) dienst, product of aanbieding benodigde informatie niet verstrekt, kunnen we deze dienst of dit product wellicht niet leveren of dan kunt u misschien niet gebruikmaken van de aanbieding.

Aan wie geven we persoonlijke informatie door?

We geven informatie door aan partnerorganisaties die zijn betrokken bij de producten, diensten of aanbiedingen.

De volgende organisaties behandelen informatie of slaan deze op namens ons:

 • Modern English, Fourways House, 57 Hilton St, Manchester M1 2EJ, UK

Hoe lang bewaren we persoonlijke informatie?

Om TLC behulpzaam te zijn bij het uitvoeren van onze dienst en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bewaren we persoonlijke informatie tot zes jaar na de datum van het/de product, dienst of aanbieding waarvoor de informatie is gebruikt of opgeslagen.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te worden geïnformeerd dat er persoonlijke informatie over u wordt gebruikt of opgeslagen (daar is deze privacyverklaring voor).
 • Het recht op toegang tot persoonlijke informatie over u die wij gebruiken of in ons bezit hebben.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonlijke informatie over u uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen.
 • Het recht om toestemming voor het gebruiken of bewaren van persoonlijke informatie over u in te trekken als uw toestemming de grondslag vormt voor het gebruik of de opslag. Intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor het gebruiken of bewaren van persoonlijke informatie over u die was gebaseerd op uw toestemming voordat deze werd ingetrokken.
 • Het recht op het uitwissen van informatie over u die we gebruiken of in ons bezit hebben (alleen in bepaalde omstandigheden).
 • Het recht op gegevensportabiliteit.
 • Het recht op correctie van onjuiste persoonlijke informatie over u.
 • Het recht om het gebruik of de opslag van persoonsgegevens over u te beperken of blokkeren.

Denkt u eraan dat deze rechten niet altijd absoluut zijn en dat er situaties kunnen zijn waarin u deze rechten niet kunt uitoefenen of waarin deze niet relevant zijn. Voor meer inzicht in hoe dit in elkaar zit, geven we hier koppelingen naar de richtlijnen over al deze rechten van de Information Commissioner’s Office.

Klachten

Als u enige reden tot bezorgdheid hebt over hoe TLC omgaat met persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens.

Als wij uw bezorgdheid over hoe wij persoonlijke informatie hanteren niet kunnen wegnemen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office.

Contactgegevens

TLC Marketing
19 Harcourt Street
London
W1H 4HF United Kingdom

privacy@tlcmarketing.com

www.tlcmarketing.com/uk/contactus

TLC kan deze Privacyverklaring wijzigen en daarom is het goed om deze pagina regelmatig te bezoeken zodat u onze meest recente privacyverklaring hebt gelezen en ermee instemt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.

Cookies-beleid

De websites van TLC en websites die we namens onze klanten exploiteren en beheren plaatsen ‘cookies’ op uw computer.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer of mobiele apparaat wordt geplaatst. Het slaat voorkeuren en andere informatie op zodat u de website efficiënt kunt gebruiken en het biedt tevens informatie over hoe een website wordt gebruikt. Sommige cookies zijn essentieel voor het functioneren van een website, andere zijn optioneel.

Bij de meeste internetbrowsers kunt u cookies wissen van de harde schijf van uw computer, alle cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Meer informatie over het verwijderen van cookies is beschikbaar op www.aboutcookies.org. Denkt u eraan dat het verwijderen of blokkeren van cookies het volledig gebruik van onze websites kan hinderen.

Essentiële cookies

We gebruiken sessiecookies voor het opslaan van informatie die essentieel zijn voor het functioneren van de website. Dit omvat cookies die codevalidering en informatie over beloningen opslaan. Deze cookies vervallen aan het eind van uw browsersessie.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst worden bezocht en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina’s. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee een bezoeker kan worden geïdentificeerd. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt samengevoegd en is derhalve anoniem. Deze informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de manier waarop een website werkt.

We gebruiken cookies om te ‘onthouden’ welke interacties de gebruiker heeft gehad met de website en de webpagina’s die de gebruiker heeft bekeken, zoals bijvoorbeeld de URL van de pagina.

Welke eigen cookies gebruikt deze website?

Cookie Naam Doel Vervalt
TLC Temporary .NET Sessions State ASP.NET_SessionId Gebruikt voor het handhaven van een geanonimiseerde gebruikerssessie door onze webservers. Als u de website verlaat, wordt deze cookie verwijderd. Bij het afsluiten van de huidige websessie
TLC Persistent Cookie Consent pop up CC_analytics Cookies voor toestemming voor cookies die verschijnen nadat u hebt geklikt op ‘cookies toestaan’ in de zwevende voettekst. Meer informatie http://silktide.com/cookieconsent 1 jaar na creatie

 

Cookie Naam Doel Vervalt
Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen van informatie over de manier waarop bezoekers een website van TLC gebruiken. We gebruiken de informatie voor het samenstellen van rapporten en om ons te helpen bij het verbeteren van de website. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, met inbegrip van het aantal bezoekers van de website, waar de bezoekers van de website vandaan komen en de pagina’s die ze hebben bezocht.
GoogleAnalytics _utma Google bewaart de door de cookies verzamelde informatie op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie ook overbrengen naar derden als dat wettelijk vereist is, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Google associeert uw IP-adres niet met andere gegevens die in het bezit zijn van Google. Tenzij u zich afmeldt voor de cookies van Google, geeft u door het gebruiken van deze website toestemming voor het gebruik van de cookies van Google en alle door Google Analytics gegenereerde informatie. 2 jaar
_utmb 30 minuten
_utmc Bij het afsluiten van deze websessie
_utmz 6 maanden
U treft hier een overzicht aan van privacy bij Google. Voor informatie over het afmelden voor alle cookies van GoogleAnalytics (van alle websites, niet alleen die van TLC) gaat u naar Google.

 

Deze website gebruikt geen cookies van derden.

Als u meer informatie wenst over de cookies die onze website (en alle andere websites) gebruikt, kunt u die vinden binnen uw webbrowser via de volgende stappen: www.wikihow.com/View-Cookies

Rechtsgrond voor het verzamelen van persoonlijke informatie door cookies

Indien toestemming is vereist voor het plaatsen van cookies op uw computer, is het gebruik en de opslag door TLC van persoonlijke informatie over u die geleverd wordt door de cookies gebaseerd op uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door het bijwerken van uw cookie-instellingen en door contact met ons op te nemen via privacy@tlcmarketing.com.

Als er geen toestemming nodig is voor het plaatsen van cookies op uw computer (bijvoorbeeld als er een cookie nodig is voor het beheren van onze website), is het gebruiken en bewaren van alle persoonlijke informatie die door de cookies wordt geleverd gebaseerd op legitieme belangen. De legitieme belangen die wij nastreven zijn het beheer van onze website en het propageren van TLC.