Artikel toegevoegd
  1. Home Brother
  2. Over ons
  3. Privacyverklaring
  4. GDPR

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (beter bekend als de GDPR) legt een aantal strikte verplichtingen op aan bedrijven, zoals Brother, die omgaan met persoonsgegevens. Deze nieuwe Europese privacywetten geven u meer controle over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Voor Brother is het verwerven en behouden van het vertrouwen van onze klanten en zakenpartners altijd een topprioriteit geweest. We verwelkomen dan ook de positieve veranderingen die de GDPR introduceert.

Brother verzamelt persoonsgegevens via productregistraties, online accountgegevens en andere methoden.

We gebruiken deze gegevens om u een zo uitstekend mogelijke dienstverlening te kunnen bieden. Zo proberen we de informatie die we u sturen zo relevant en nuttig mogelijk te houden in functie van uw specifieke noden.

In overeenstemming met ons privacybeleid gebruiken we deze gegevens altijd op een correcte manier.

Om deze persoonsgegevens te verwerken, dient de toestemming volgens de nieuwe richtlijnen specifiek, geïnformeerd, ondubbelzinnig en vrijwillig te worden verleend. Als klanten ons geen toestemming hebben gegeven, kunnen we hun gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Als we de regels overtreden, zijn er ernstige juridische gevolgen voor Brother.

"Persoonsgegevens" wordt gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator.

Voorbeelden van identificatoren zijn namen, adressen, identificatienummers, online identificatoren (waaronder IP-adressen) en ook een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de culturele, sociale, genetische, psychische en economische identiteit van die natuurlijke persoon.

Individuen hebben rechten op hun persoonlijke informatie, zoals het recht op verwijdering, beperking van de verwerking en het recht om een kopie van alle gegevens aan te vragen.

GDPR

Wenst u meer info over hoe Brother omgaat met uw persoonsgegevens?

Wees gerust, we hechten bijzonder veel belang aan uw privacy en het gebruik van alle persoonsgegevens.

Voor meer gedetailleerde informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u ons volledige privacybeleid bekijken.

Het privacybeleid is een uittreksel uit de Gebruiksvoorwaarden van de website.

 

Lees het privacybeleid

Contact

Heeft u nog een vraag over de GDPR of uw persoonsgegevens?