Brother
  1. Home
  2. Brother Earth
  3. Veiligheidsinformatiebladen
Veiligheidsinformatiebladen Safety Data Sheets SDS

Veiligheids-informatiebladen


De veiligheidsinformatiebladen (SDS documenten) van Brother bevatten indicaties over fysieke, chemische en toxicologische eigenschappen van onze producten.

Wat zijn veiligheidsinformatiebladen?

 

Veiligheidsinformatiebladen of Safety Data Sheets (SDS), zijn documenten met wettelijk verplichte informatie waarmee gebruikers de nodige maatregelen nemen tot de bescherming van de gezondheid en veiligheid op de werkplaats.

Deze fiches geven indicaties omtrent fysieke, chemische en toxicologische eigenschappen van stoffen of mengsels, en richtlijnen die kan worden gebruikt voor het veilig opslaan en verwerken van of werken met stoffen. Ze zijn beschikbaar in meerdere talen voor producten onderworpen aan de REACH regels:

  • Printers
  • Multifunctionals & faxapparaten
  • P-touch labelprinters
  • Stempelproducten
  • Kledingprinters

 

Download veiligheidsinformatiebladen 

 

Aan de inwoners van de Europese Unie die een veiligheidsinformatieblad downloaden, vragen we het uw e-mailadres. Dit doen we volgens de verplichting van de REACH regels om u gedurende 12 maanden te verwittigen van eventuele wijzigingen in het desbetreffend document.