Brother
 1. Home
 2. Brother Earth
 3. Milieurichtlijnen
Ecodesign

Milieurichtlijnen


Als een verantwoorde en milieubewuste onderneming doet Brother er alles aan om de Europese regelgeving over de impact van onze producten op het milieu te respecteren.

Wat is ISO 14001?

ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. ISO, opgericht in 1947, is de grootste ontwikkelaar van internationale normen ter wereld, met als doel de industrie efficiënter en effectiever te maken. Er bestaan geen wettelijke vereisten voor bedrijven om aan ISO-normen te voldoen, ze zijn op vrijwillige basis. Als een milieubewust bedrijf, geloven wij dat het belangrijk is om te voldoen aan de accreditatie voor de ISO-norm 14001, die betrekking heeft op de Milieubeheersystemen.

 • We hanteren een internationaal erkende aanpak voor milieubeheer volgens best practices.
 • We werken voortdurend aan verbetering.
 • We hebben robuuste systemen en processen om dit te doen.
 • We zijn erop gericht onze milieu-impact vast te stellen en te beheren en onze milieukundige prestaties voortdurend te verbeteren.

We zijn er trots op dat al onze productievestigingen ISO 14001-gecertificeerd zijn. In april 2013 waren al onze verkoopkantoren in Europa ISO 14001-gecertificeerd; een enorme prestatie waaruit blijkt dat we erg begaan zijn met het milieu. Brothers groene held Diane Carling hielp onze verkoopkantoren in Europa met het behalen van het ISO 14001-certificaat.

 

Bekijk hier ons ISO 14001 certificaat

 
Wat betekent ISO 14001 in de praktijk?

Het betekent dat er bewezen systemen en processen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze activiteiten de beste procedures voor het milieu volgen. Het systeem is gecontroleerd door een onafhankelijke externe auditor om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de vereisten van de standaard.

 • Het bepalen van doelstellingen voor milieuverbeteringen bijvoorbeeld; processen voor het verminderen van energiegebruik, verbruik van papier binnen het bedrijf en het promoten van milieulabels.
 • Processen voor het meten en controleren van activiteiten met een belangrijke impact op het milieu.
 • Procedures voor het zorgen voor naleving van de Europese wetgeving zoals REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), afvalwetgeving zoals AEEA (richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparaten) en ErP (Ecodesign of Energy Related Products richtlijn).
 • Interne controles en systemen voor het controleren of processen efficiënt zijn en de vastgelegde procedures naleven, om een corrigerende maatregel te kunnen nemen als dat niet het geval is.
 • Systemen die alles combineren om te zorgen voor een doorlopende milieuverbetering.
 • Een vastgesteld beheerbeoordelingsproces.
Wat is de REACH verklaring?
 
REACH staat voor Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) en heeft als doel de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen. REACH is van toepassing op bedrijven die actief zijn in Europa. Deze bedrijven hebben te maken met verplichtingen omtrent bepaalde stoffen. REACH-regel nummer 1907/2006 is Europese wetgeving die sinds 1 juni 2007 van kracht is. Als een verantwoorde en milieubewuste onderneming doen wij er alles aan om aan de vereisten van de REACH-verordening te voldoen.
 
Wat komt er kijken bij REACH regels?
 
Brother is verplicht informatie te verzamelen over de eigenschappen van de chemische stoffen die worden gebruikt in onze producten. Deze stoffen moeten worden geregistreerd in een centrale database, die wordt beheerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). ECHA is gebonden aan een vast schema met gefaseerde deadlines, die lopen tot 2018. In samenwerking met de leveranciers heeft Brother voldaan aan alle actuele REACH-deadlines. Bovendien werken we er hard aan om ook aan toekomstige deadlines te voldoen.
 
Zijn er zorgwekkende stoffen in Brother producten aanwezig?
 
Volgens de regels moeten we de stoffen in onze producten voortdurend controleren tegen de REACH-kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen. REACH verplicht dat voldoende informatie wordt gegeven over zeer zorgwekkende stoffen in artikelen bij een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent zodat het product veilig kan worden gebruikt.

 

Wat is RoHS?

RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances, ofwel beperking van gevaarlijke stoffen. Dit is een Europese wetgeving die het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische producten beperkt.

De RoHS-richtlijn 2002/95/EG is van toepassing op alle elektrische en elektronische producten en hun componenten die na 1 juli 2006 op de markt worden gebracht. De richtlijn beperkt het gebruik van zes stoffen: lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en de halogeen-bevattende vlamvertragers polybroombifenyl en polybroomdifenylether.
 
Waarom zijn de RoHS richtlijn en CE-markering belangrijk?

Conform de Europese wetgeving moeten onze producten beschikken over een CE-markering. De CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product is ontworpen, getest en geproduceerd volgens de essentiële vereisten van alle toepasselijke richtlijnen. Conform de RoHS richtlijn maakt ook de RoHS conformiteitsinformatie nu deel uit van de afzonderlijke CE-conformiteitsverklaring van onze producten.

 

Meer info over RoHS conformiteit