Brother
 1. Home
 2. Brother Earth
 3. Levenscyclus in 6 stappen

Levenscyclus van onze producten

 

Door onze 6-staps aanpak wordt in elke fase van de levenscyclus van onze producten rekening gehouden met het milieu.

Stap 1 - Ontwerp en ontwikkeling

Onze producten worden ontworpen en ontwikkeld in Japan. Ze worden uitgerust met energiebesparende technologie en diverse milieubewuste functies. Onderdeel van het ontwerp- en ontwikkelingstraject is dat deze moeten voldoen aan Europese wet- en regelgeving.

 • Onze producten voldoen aan de richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten, Europese wetgeving die ervoor zorgt dat fabrikanten het energieverbruik van hun producten verlagen in de ontwerpfase.
 • Twee teams van Brother-ingenieurs hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe technologie voor een laag energieverbruik in stand-by voor onze inkjet- en tonerprinters.
 • Onze producten zijn compact en lichtgewicht om het milieu te sparen. Toen onze eerste laserprinter, de HL-4040CN, werd vervangen door de HL-4140CN, maakten we deze 14% lichter en verlaagden we het energieverbruik, maar wisten we toch de afdruksnelheid te verhogen van 20 naar 28 pagina’s per minuut.
 • Producten worden zodanig ontworpen dat ze eenvoudig uit elkaar gehaald en gerecycleerd kunnen worden. Ontwerpers berekenen de recyclagesnelheid van kunststoffen en metalen door de materiaalsoorten te beoordelen, en nemen elke factor mee die het recyclageproces blokkeert. Onderdelen die worden gemaakt van materialen die niet gerecycleerd kunnen worden, worden zodanig ontworpen dat ze eenvoudig kunnen worden gescheiden.
 • De milieu-impact van de producten wordt beoordeeld. het formaat en het gewicht, het hergebruik van onderdelen het demonteren, het kunnen recycleren van verpakkingsmaterialen, materiaallabels en milieulabels. Voor bepaalde criteria worden doelwaarden vastgelegd in de ontwikkel- en ontwerpfase en moeten er verbeteringen worden behaald ten opzichte van producten van de vorige generatie.

Stap 2 - Aankoop

Bij het maken van onderdelen wordt er rekening gehouden met de stoffen en chemicaliën zodanig dat er bewuste aankoopbeslissingen genomen worden.

 • We werken samen met leveranciers en gebruiken het Brother Green aankoop-managementsysteem om gegevens over chemische stoffen bij te houden en om het gebruik van alternatieve onderdelen of stoffen te stimuleren.
 • Het systeem wordt regelmatig geactualiseerd omwille van Zeer Zorgwekkende Stoffen volgens de REACH-regels. Deze Europese wetgeving heeft als doel de mens en het milieu te beschermen.
 • We voldoen aan de RoHS-regels, Europese wetgeving die het gebruik van bepaalde stoffen in elektrische en elektronische producten beperkt.

 

 

Stap 3 - Productie

Bij alle productiefaciliteiten van de Brother Group, die in het Verre Oosten zijn gelokaliseerd, wordt op milieuvriendelijke wijze geproduceerd. Dit wordt als volgt gerealiseerd:

 • Afval van materiaal beperken.
 • Energieverbruik en CO2-uitstoot door elektrische apparaten verlagen.
 • Vervuiling van de atmosfeer en afvalwater beperken.
 • Hoeveelheid verwerkingsafval verlagen en zorgen dat de hoeveelheid afval naar vuilstortplaatsen wordt geminimaliseerd.
 • Gegenereerd afval recycleren.

Elke productiefaciliteit voldoet aan de ISO 14001-norm. Deze norm bestaat uit internationaal erkende best practices voor milieubeheer.

Stap 4 - Verpakking en logistiek

We willen de hoeveelheid productverpakkingen en afval waar mogelijk verlagen en de CO2-uitstoot door distributie en transport beperken.

 • We maken onze verpakkingen eenvoudiger en kleiner.
 • We combineren productcategorieën voor verzendingen om de ladingen te maximaliseren.

Stap 5 - Gebruik

Energiebesparing

Technologie voor een laag energieverbruik in stand-by

Dankzij onze technologie voor een laag energieverbruik in stand-by wordt het energieverbruik verlaagd tot bijna nul wanneer het apparaat is uitgeschakeld.

Diepe slaapstand

Apparaten in de diepeslaapstand verbruiken minder energie dan wanneer ze in de slaapstand staan, waardoor de elektriciteitskosten worden verlaagd.

Milieulabels

Veel van onze producten voldoen aan de criteria van Europese milieulabels zoals het Energy Star-label, het Blue Angel-label en het Nordic Swan-label.

Papierbesparing

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Dubbelzijdig afdrukken halveert het papiergebruik

Pagina-indeling

Druk meerdere pagina’s af op één vel met 4-in-1 of 2-in-1 afdrukken.

Pagina’s van websites afdrukken

Verklein de gegevens op het beeldscherm tot één pagina of combineer verspreide gegevens op één pagina.

Faxen verzenden/ontvangen via PC

Verzend en ontvang faxen via uw netwerkcomputer.

Faxvoorbeeld

Bekijk een voorbeeld van faxen op een LCD-scherm om onnodige afdrukken te vermijden.

Toner- en inktbesparing

Tonerbesparende modus

Gebruik de modus om tonerpoeder te besparen.

Inktbesparende modus

Benadruk omtrekken en maak kleuren lichter om de hoeveelheid gebruikte inkt te verlagen.

Vier kleureninktcartridges

Vervang alleen de kleur die op is.

Achtergrondkleuren verwijderen

Voorkom dat de achterzijde van een pagina wordt gekopieerd en bespaar inkt.

Boeken kopiëren

Vermijd de donkere schaduw bij de rug van het boek wanneer u pagina’s kopieert en bespaar inkt.

Stap 6 - Inzamelen en recycleren

In alle Europese landen waar we werkzaam zijn, beschikken we over systemen voor het inzamelen en recycleren van onze producten en verbruiksartikelen.

Onze producten

 • Producten worden ingezameld en gerecycleerd conform Europese wetgeving, de (AEEA-richtlijn). 

 • De richtlijn bestaat uit enkele doelstellingen voor het verlagen van de hoeveelheid elektronische apparaten die op de vuilstort terechtkomen.
 • Al onze verkoopkantoren zijn lid van een AEEA-conformiteitsorganisatie of -programma in hun land.
 • De conformiteitsorganisaties en -programma’s zamelen afval van elektrische en elektronische producten in en recycleren deze namens de bedrijven, zodat zij voldoen aan de AEEA-richtlijn.

Onze verbruiksartikelen

 • We hebben retourneerprogramma’s waarmee u gebruikte Brother-tonercartridges en -inkjetcartridges en de verpakkingen naar ons op kunt sturen.
 • We hebben een centrum voor recyclagetechnologie in Ruabon, noord-Wales, Verenigd Koninkrijk, en een fabriek in Krupina, Slowakije, waar we de mogelijkheden voor het recycleren en opknappen van materialen uit onze gebruikte verbruiksartikelen optimaliseren.
 • Via de gratis retourneerprogramma’s steunen we het werk van Cool Earth, een liefdadigheidsinstelling die samenwerkt met lokale dorpen om de vernietiging van regenwouden te stoppen.