Wat is ISO 14001?

ISO staat voor Internationale Organisatie voor Standaardisatie. ISO, opgericht in 1947, is de grootste ontwikkelaar van internationale normen ter wereld, met als doel de industrie efficiënter en effectiever te maken.

Er bestaan geen wettelijke vereisten voor bedrijven om aan ISO-normen te voldoen, ze zijn op vrijwillige basis. Als een milieubewust bedrijf, geloven wij dat het belangrijk is om te voldoen aan de accreditatie voor de ISO-norm 14001, die betrekking heeft op de Milieubeheersystemen.

  • We hanteren een internationaal erkende aanpak voor milieubeheer volgens best practices.
  • We werken voortdurend aan verbetering.
  • We hebben robuuste systemen en processen om dit te doen.
  • We zijn erop gericht onze milieu-impact vast te stellen en te beheren en onze milieukundige prestaties voortdurend te verbeteren.

 

We zijn er trots op dat al onze productievestigingen ISO 14001-gecertificeerd zijn. In april 2013 waren al onze verkoopkantoren in Europa ISO 14001-gecertificeerd; een enorme prestatie waaruit blijkt dat we erg begaan zijn met het milieu. Brothers groene held Diane Carling hielp onze verkoopkantoren in Europa met het behalen van het ISO 14001-certificaat.

Bekijk hier ons ISO 14001-certificaat.

 

Wat betekent ISO 14001 in de praktijk?

Het betekent dat er bewezen systemen en processen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat onze activiteiten de beste procedures voor het milieu volgen. Het systeem is gecontroleerd door een onafhankelijke externe auditor om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de vereisten van de standaard.

  • Het bepalen van doelstellingen voor milieuverbeteringen bijvoorbeeld; processen voor het verminderen van energiegebruik, verbruik van papier binnen het bedrijf en het promoten van milieulabels.
  • Processen voor het meten en controleren van activiteiten met een belangrijke impact op het milieu.
  • Procedures voor het zorgen voor naleving van de Europese wetgeving zoals REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), afvalwetgeving zoals AEEA (richtlijn voor oude elektrische en elektronische apparaten) en ErP (Ecodesign of Energy Related Products richtlijn).
  • Interne controles en systemen voor het controleren of processen efficiënt zijn en de vastgelegde procedures naleven, om een corrigerende maatregel te kunnen nemen als dat niet het geval is.
  • Systemen die alles combineren om te zorgen voor een doorlopende milieuverbetering.
  • Een vastgesteld beheerbeoordelingsproces.