Cool Earth Brother

Onze klanten in Europa kunnen een rol spelen bij het beschermen van een bedreigd regenwoud en bij het ondersteunen van de gemeenschappen die daar leven.

Wij hebben ons aangesloten bij Cool Earth, een liefdadigheidsinstelling die met lokale dorpen samenwerkt om de vernietiging van regenwouden te stoppen. Door te zorgen voor betere inkomens, betere scholen en betere klinieken geeft Cool Earth hun partnerdorpen de middelen die zij nodig hebben om hun regenwouden in stand te houden.

We steunen het Ashaninka-project van Cool Earth in het Peruaanse Amazoneregenwoud om illegale houtkap tegen te gaan. U kunt dit project steunen door een milieubewuste beslissing te nemen over wat u wilt doen met uw gebruikte Brother-inkt- en tonercartridges. Meer informatie over Cool Earth-projecten hier.

 


Ons gratis retourneerprogramma gebruiken om bomen te beschermen en gemeenschappen te steunen

- Instructies voor het retourneren van verbruiksgoederen vindt u op onze website.

- Drums zijn ook opgenomen in onze gratis retourschema’s, maar niet verbonden aan het Cool Earth-initiatief. 

Lees meer over wat er gebeurt met de toner- en inkjetcartridges die u naar ons terugstuurt 


Hoe worden lokale gemeenschappen gesteund?

 

Cool Earth gelooft dat de lokale bewoners de best mogelijke behoeders van het regenwoud zijn, en de sleutel vormen tot het stoppen van de ontbossing. Daarom krijgt de lokale bevolking bij alle projecten de controle over het regenwoud terug.

Brother steunt het Ashaninka-project van Cool Earth in het Peruaanse Amazoneregenwoud om illegale houtkap tegen te gaan. Bij dit project wordt samengewerkt met 15 Ashaninka-dorpen. 

 

Investeren in de gemeenschap

Vandaag de dag heeft onze samenwerking met Cool Earth geholpen bij het financieren van een reeks belangrijke investeringen op gemeenschapsniveau in Peru, waaronder:

 

Onderwijs

Financiering van nieuwe schoolgebouwen voor de dorpen Tarobeni en Coveja en ondersteuning met lesmateriaal, laptops, printers en slaapruimten voor kinderen die ver van school wonen.

 

Hulp bij overstromingen

Financiering voor het herbouwen van woningen, het verplaatsen van een school en noodhulp voor slachtoffers van overstromingen in Camantavishi.

 

Drinkwater

Financiering van een watertoevoer in Cutivireni om 46 gezinnen van drinkwater te voorzien.

 

Duurzame en geschikte technologieën

Financiering van drogers op zonne-energie voor cacaobonen, zaklampen op zonne-energie, timmergereedschap, zonne-energie voor scholen, laptops, lampen en kortegolfradio’s.

 

Noodhulpposten

Financiering van noodhulpposten in de dorpen Camantavishi en Saboroshiari, verspreiding van antigifkits voor slangenbeten en noodevacuaties van 14 personen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor levensreddende medische zorg.

 

Microkredietfonds

In het afgelopen jaar is het aantal deelnemende leden van de gemeenschap aan het microkredietfonds van het project vertienvoudigd. Het fonds leent 50 dollar of minder aan gezinnen die willen investeren in een kleine onderneming.

 

Cacaotechnicus

Cacao is de belangrijkste bron van inkomen in het project en criollo, ’s werelds beste cacaosoort, groeit in de regenwouden. De opbrengst is verdrievoudigd en dit jaar is een cacao-expert aangesteld en is een vochtigheidsdetector gekocht om de kwaliteit van de cacaobonen te verbeteren.

Hoeveel bomen hebben wij beschermd?


In januari 2009 zijn wij een partnerschap aangegaan met Cool Earth, samen met onze twintig verkoopkantoren door heel Europa.  Dankzij onze klanten in Europa hebben we tot nu toe de volgende aantallen bomen beschermd:

 

Brother Earth 2009:  157.252,75
2010:  268.533,88
2011:  263.624,75
2012:  266.837,13

2013:  278.507,13

 

 Dit is inclusief bedreigde soorten zoals mahonie, capirona en ceder.

 

Hoe kan het beschermen van bomen een verschil betekenen voor onze planeet?


Regenwouden zijn vitale ecosystemen; ze slaan grote hoeveelheden koolstof op en produceren daarmee zuurstof en drinkwater. Bovendien leeft hier het grootste deel van de biodiversiteit van onze planeet.
 

De vernietiging van regenwouden is van grote invloed op klimaatverandering. Waarom?


Bomen absorberen koolstofdioxide, een gas dat schadelijk is voor het klimaat. Wanneer bomen worden verbrand, komt dit gas terug in de atmosfeer.

De vernietiging van regenwouden is verantwoordelijk voor een jaarlijkse CO2-uitstoot van 6 miljard ton.

 

Hier ziet u de littekens van ontbossing in het Amazonegebied, waar bomen zijn geveld voor houtkap of worden verbrand om het land geschikt te maken voor landbouw.

Via onze Eco Rewards-belofte helpen wij om koolstof veilig in bomen opgesloten te laten, door het werk van Cool Earth te ondersteunen omdat zij de woonomgeving van planten en dieren beschermen, inclusief een aantal bedreigde soorten.

 

Verbeterde inkomensgeneratie

Onze samenwerking met Cool Earth heeft ook gezorgd voor de financiering van drie initiatieven om het inkomen van de gemeenschap in het regenwoud te verbeteren.

 

De cacao-coöperatie

De coöperatie bevindt zich in Tinkareni en heeft cacaodrogers geplaatst in veel van de dorpen om de kwaliteit van cacaobonen, een belangrijke bron van inkomsten, te verbeteren. De cacao wordt rechtstreeks verkocht aan een enkele opkoper in Satipo, zodat een hogere prijs wordt verkregen dan die door rivierhandelaren wordt aangeboden. De productie is afgelopen jaar gestegen van 7 ton naar 12 ton.

Handwerkstichtingen voor vrouwen 

De juwelen die worden gemaakt door de vrouwen in de regenwouddorpen, zijn van betere kwaliteit en het assortiment is uitgebreid. Daardoor zijn de vraag en de prijs gestegen. Dit heeft ook geleid tot een netwerk van gemeenschappen dankzij workshops en demonstraties.

Microkredietfonds 

Vijf gemeenschappen hebben microkredietfondsen opgericht die 50 dollar of minder lenen aan gezinnen die willen investeren in kleine ondernemingen, zoals timmergereedschap en zaden. 

 

Het komende jaar 

Cool Earth heeft onder andere de volgende investeringsplannen voor 2014:

- De bescherming van het regenwoud uitbreiden met nieuwe gemeenschapen die deelnemen aan het project langs de Tambo-rivier.
- Een koffie-expert in dienst nemen om de inkomens van hoger gelegen dorpen te verbeteren.
- Medische buitenposten oprichten en leden van de gemeenschap trainen om gezondheidszorg beschikbaar te maken voor onze 15 partnerdorpen.